KADRA

KADRA SZKOŁY

Dyrekcja Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim
• Dyrektor - Anna Banaś
• Wicedyrektor ds. dydaktyczno-wychowawczych - Daniela Sobocińska
• Wicedyrektor ds. kształcenia zawodowego - Małgorzata Gierczak

Nauczyciele

Nauczyciele języka polskiego:
• Sylwia Idkowiak
• Małgorzata Kaczmarek
• Małgorzata Wester
Nauczyciele języka angielskiego:
• Marcin Jankowiak
• Agnieszka Ossowska
• Daniela Sobocińska
Nauczyciele języka niemieckiego:
• Gabriela Grelewicz
• Adriana Okulicz
• Kamilla Pilska
• Alicja Tomaś
Nauczyciele historii:
• Katarzyna Kowalska
Nauczyciel wiedzy o społeczeństwie:
• Katarzyna Kowalska
Nauczyciel wiedzy o kulturze:
• Daniela Sobocińska
Nauczyciele matematyki:
• Aneta Paluch
• Stanisław Stykowski
Nauczyciele informatyki:
• Ryszard Horżaniecki
Nauczyciel fizyki:
• Karolina Zawierucha
Nauczyciel chemii:
• Jolanta Warcholińska
Nauczyciel geografii:
• Dorota Zygmunt
Nauczyciel biologii:
• Wioletta Jankiewicz-Kotomska
• Małgorzata Gierczak
Nauczyciele podstaw przedsiębiorczości:
• Małgorzata Jakubiec
Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa:
• Andrzej Sadko
Nauczyciele religii:
• Joanna Karpińska
• Władysław Pabian
Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie:
• Władysław Pabian
• Wioleta Stupnicka
Nauczyciele wychowania fizycznego:
• Michał Bieniek
• Mariusz Błachaniec
• Milena Stachowicz
• Arkadiusz Gralak
Nauczyciele kształcący w zawodzie technik hotelarstwa:
• Bożena Bogaczyk
• Ryszard Horżaniecki
• Małgorzata Jakubiec
• Elżbieta Jaśniewska
• Jolanta Warcholińska
• Agnieszka Wieczorek
Nauczyciele kształcący w zawodzie technik organizacji reklamy:
• Bożena Bogaczyk
• Ryszard Horżaniecki
• Małgorzata Jakubiec
• Małgorzata Kaczmarek
• Kamila Pilska
• Andrzej Sadko
Nauczyciele kształcący w zawodzie technik rolnik:
• Marcin Zatoński
• Katarzyna Werda
• Anna Muszyńska
• Andrzej Sadko
• Wiesław Włudarczyk
Nauczyciele kształcący w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych:
• Teresa Gawrysiak
• Andrzej Sadko
• Milena Stachowicz
• Jolanta Warcholińska
Nauczyciel kształcący w zawodzie technik architektury krajobrazu:
• Anita Nowak
• Wiesław Włudarczyk
Nauczyciele kształcący w zawodzie mechanik operator maszyn i urządzeń rolniczych:
• Robert Ćmikiewicz
• Zbigniew Horżaniecki
• Jan Przyszlak
• Andrzej Sadko
• Wiesław Włudarczyk
• Marcin Zatoński
Nauczyciele nauki jazdy:
• Henryk Baryła
• Andrzej Oszustowicz
Nauczyciele kształcący w zawodzie technik rolnik w ramach kursu kwalifikacyjnego
• Ewa Bieńkowska
• Piotr Chacko
• Andrzej Sadko
• Wiesław Włudarczyk
• Marcin Zatoński
Nauczyciele bibliotekarze:
• Anna Banaś
• Bożena Bogaczyk
• Elżbieta Jakubiel
• Wioleta Stupnicka
• Dorota Zychowicz
Wychowawcy internatu:
• Robert Ćmikiewicz
• Wioletta Jankiewicz-Kotomska
• Dariusz Tarka
• Dorota Zygmunt
Pedagog szkolny:
• Wioleta Stupnicka
Psycholog:
• Sabina Zalewska-Kruk

Pracownicy administracji:
• Teresa Walukiewicz – główny księgowy
• Alicja Woźniak – specjalista ds. kadrowych
• Jadwiga Michałka – samodzielny referent
• Anna Kowalczyk – starszy referent ds. adm.-gospod.
• Karolina Orzeszek – starszy referent ds. płacowych
Pracownicy obsługi:
• Renata Czajkowska
• Dorota Gruda
• Małgorzata Lisowska
• Wanda Skorupska
• Józefa Złoch
• Wojciech Byrecki
• Tadeusz Lisowski
• Jacek Piskorz
• Bogusław Jakubiel
• Anna Łątka
• Jadwiga Sadko
Stacja Kontroli Pojazdów:
• Adam Skorupski
• Jan Kowalczyk
• Tomasz Osowski