RADA RODZICÓW
SKŁAD PREZYDIUM RADY RODZICÓW W CKZIU W LUDOWIE POLSKIM
Przewodniczący: Monika Szczepańska
Członek prezydium: PaulinaMorman
Członek prezydium: Dorota Gruda