ZASTĘPSTWA

21 czerwca 2018r. (czwartek)        

Lp

Nazwisko i imię

n-la nieobecnego

przedmiot nr lekcji klasa nauczyciel zastępujący
1

p. M. Bieniek

w-f 1 1 MO Klasa na 9.50
w-f 2 1 MO Klasa na 9.50

20 czerwca 2018r. (środa)   

Lp

Nazwisko i imię

n-la nieobecnego

przedmiot nr lekcji klasa nauczyciel zastępujący
1 p. A. Okulicz j. niemiecki 1 2 THO (gr.) p. A. Tomaś – połączy
j. niemiecki 2 2 TŻ (gr.) p. A. Tomaś – połączy
j. niemiecki 3 3 TR (gr.) p. A. Tomaś – połączy
j. niemiecki 4 3 TAO (gr.) p. A. Tomaś – połączy
j. niemiecki 6-7 3 TH/TŻ (gr.) p. A. Tomaś – połączy
2

p. M. Kaczmarek

dyżur:

2 piętro, 2 zmiana

p. M. Jakubiec

zw 3 3 TAO p. A. Ossowska – j. angielski, z 7 gl. w czwartek 21.06.18 (cała klasa)
org. i tech. r. 6 2 TOR p. B. Bogaczyk – sprzedaż w reklamie, z 8 gl.
elem. prawa.. 7 2 TOR Klasa do domu
3 p. A. Banaś prac. hot. 2-4 3 TH (gr.) p. A. Wieczorek – połączy

15 czerwca 2018r. (piątek)  

Lp

Nazwisko i imię

n-la nieobecnego

przedmiot nr lekcji klasa nauczyciel zastępujący
1

p. K. Pilska

 

org. i tech. r. 3 3 TOR p. M. Kaczmarek – prac. kamp. rekl., z 6 gl.
mark. w rekl. 4 2 TOR p. A. Sadko – dział. gosp. w rekl., z 7 gl.
j. niemiecki 5 2 TR (gr.) p. A. Ossowska - j. angielski (połączy)
mark. w rekl. 6 2 TOR Grupa do domu
org. i tech. r. 7 3 TOR Klasa do domu
2

p. M. Błachaniec

dyżur: teren szkoły, 2 zmiana

p. A. Sadko

w-f 3 1 TH/TŻ (gr.) p. A. Gralak – połączy
w-f 4 1 TRO (gr.) p. A. Gralak – połączy
w-f 5 3 TŻ (gr.) p. A. Gralak – połączy
w-f 6 2 MO Klasa do domu
3 p. A. Okulicz j. niemiecki 1 3 MO p. A. Tomaś – j. niemiecki   (zast. płatne)
j. niemiecki 2 3 TAO (gr.) p. A. Tomaś – j. niemiecki zaw. (zast. płatne)
j. niemiecki 3 1 TRO (gr.) p. A. Tomaś – j. niemiecki   (zast. płatne)
j. niemiecki 4 1 TŻ (gr.) p. A. Tomaś – j. niemiecki   (zast. płatne)
4 p. S. Stykowski matematyka 3 2 TOR p. D. Zygmunt - połączy
matematyka 4 3 TR p. K. Werda – prod. zwierz., z 7 gl.
matematyka 5 3 TR Klasa do domu
matematyka 6 1 TRO Klasa do domu
5 p. A. Wieczorek podst. hot. 4 1 TH p. M. Jakubiec – informatyka, z 7 gl.
podst. hot. 5 1 TH p. D. Zychowicz – zajęcia biblioteczne
dział. rec. 6 3 TH p. D. Zygmunt – geografia, z 7 gl.
prac. hot. 7-8 1 TH (gr.) Grupa do domu
           

14 czerwca 2018r. (czwartek)        

Lp

Nazwisko i imię

n-la nieobecnego

przedmiot nr lekcji klasa nauczyciel zastępujący
1

p. M. Bieniek

w-f 1 1 MO p. A. Sadko – przeds. w gosp. rynkowej, z 6 gl.
w-f 2 1 MO p. D. Zygmunt – geografia, z 5 gl.

13 czerwca 2018r. (środa)   

Lp

Nazwisko i imię

n-la nieobecnego

przedmiot nr lekcji klasa nauczyciel zastępujący
1

p. A. Muszyńska

prod. rośl. 2 2 TR p. B. Bogaczyk – zajęcia biblioteczne
prac. prod. r. 3-7 1 TR (gr.) Grupa do domu
2 p. A. Okulicz j. niemiecki 1 2 THO (gr.)

Gr. j. ang. zaw. - p. D. Sobocińska – j. angielski zaw.

Gr. 2 TOR + j. niem. zaw. – na 9.00

j. niemiecki 2 2 TŻ (gr.) p. K. Pilska – j. niemiecki (zast. płatne)
j. niemiecki 3 3 TR (gr.) p. A. Ossowska – j. angielski (zast. płatne)
j. niemiecki 4 3 TAO (gr.) p. K. Pilska – j. niemiecki (zast. płatne)
j. niemiecki 6-7 3 TH/TŻ (gr.) Grupa do domu
3

p. A. Tomaś

dyżur: parter, 2 zmiana

p. K. Pilska

j. niemiecki 1 2 THO (gr.)

Gr. j. ang. zaw. - p. D. Sobocińska – j. angielski zaw.

Gr. 2 TOR + j. niem. zaw. – na 9.00

j. niemiecki 2 2 TŻ (gr.) p. K. Pilska – j. niemiecki (zast. płatne) – cała klasa
j. niemiecki 3 3 TR (gr.) p. A. Ossowska – j. angielski (zast. płatne)
j. niemiecki 4 3 TAO (gr.) p. K. Pilska – j. niemiecki (zast. płatne) – cała klasa
j. niemiecki 5 2 THO (gr.) p. M. Jankowiak – j. angielski (połączy)
j. niemiecki 6-7 2 TŻ (gr.) Grupa do domu
4

p. A. Wieczorek

dyżur: internat

1 zmiana

p. A. Gralak

prac. hot. 2-4 3 TH (gr.) p. A. Banaś - połączy
podst. hot. 6 1 TH Gr. 1 – do domu / Gr. 2 - p. B. Bogaczyk – zajęcia biblioteczne
prac. hot. 7-8 1 TH (gr.) Grupa do domu
5

p. K. Werda

prac. prod. r. 3-7 1 TR (gr.) Grupa do domu
6

p. S. Idkowiak

 

j. polski 1 3 TH Klasa na 9.00
j. polski 2 1 TRO p. M. Gierczak – biologia, z 7 gl w czwartek 14.06.2018
j. polski 3 2 THO p. D. Sobocińska – język angielski zaw.
j. polski 4 3 TR p. D. Zychowicz – zajęcia biblioteczne
j. polski 5 3 TR p. B. Przyszlak – hist. i społ., z 8 gl.
j. polski 6-7 3 TAO Klasa do domu

12 czerwca 2018r. (wtorek) 

Lp

Nazwisko i imię

n-la nieobecnego

przedmiot nr lekcji klasa nauczyciel zastępujący
10

p. A. Muszyńska

prod. rośl. 1 1 TR Klasa na 9.50
prod. rośl. 2 1 TR Klasa na 9.50
12

p. S. Idkowiak

dyżur: I piętro, 1 zmiana

p. A. Tomaś

j. polski 1 3 TAO Klasa na 9.00
j. polski 2 3 TAO p. A. Ossowska – j. angielski, z 7 gl. w czwartek 14.06.2018 (cała klasa)
j. polski 3 1 TRO p. D. Sobocińska – wiedza o kulturze, z 6 gl. w poniedziałek 11.06.2018
j. polski 4 1 TH p. E. Jakubiel – zajęcia biblioteczne
j. polski 5 3 MO p. B. Bogaczyk – zajęcia biblioteczne
j. polski 6 2 THO

Gr. j. ang. zaw. - p. D. Sobocińska – j. angielski zaw.

Gr. 2 TOR + j. niem. zaw. – p. B. Bogaczyk – zajęcia biblioteczne

11 czerwca 2018r. (poniedziałek)  

Lp

Nazwisko i imię

n-la nieobecnego

przedmiot nr lekcji klasa nauczyciel zastępujący
1

p. M. Kaczmarek

elem. prawa. 1 2 TOR Klasa na 9.00
org. i tech. r. 3 2 TOR p. M. Jakubiec – opieka nad grupą (za 3 TOR)
j. polski 4 1 TŻ p. M. Jakubiec – informatyka, z 7 gl. we wtorek 12.06.2018
elem. prawa. 5 3 TOR Klasa na wycieczce
2

p. K. Pilska

 

j. niemiecki 1 2 TR (gr.) Grupa na 9.00
j. niemiecki 2 1 TH/TŻ (gr.)

Gr. 1 TŻ – p. A. Paluch – matematyka, z 7 gl.

Gr. 1 TH – klasa na wycieczce

j. niemiecki 3 3 TŻ (gr.) p. M. Jankowiak – j. angielski zaw. (połączy)
mark. w rekl. 4 2 TOR p. S. Stykowski – matematyka (za 1 TH)
j. niemiecki 5 1 MO p. E. Jakubiel – zajęcia biblioteczne
3

p. A. Tomaś

dyżur: parter, 1 zmiana

p. K. Margan

j. niemiecki 1 2 TH (gr.) Grupa na 9.00
j. niemiecki 2 1 TH/TŻ (gr.)

Gr. 1 TŻ – p. A. Paluch – matematyka, z 7 gl.

Gr. 1 TH - klasa na wycieczce

j. niemiecki 3 1 TRO (gr.) p. J. Karpińska – religia, z 8 gl
j. niemiecki 4 1 TRO (gr.) p. M. Jankowiak – j. angielski (połączy)
j. niemiecki 5 1 TH/TŻ (gr.)

Gr. 1 TŻ – p. M. Jankowiak - połączy

Gr. 1 TH - klasa na wycieczce

j. niemiecki 6 3 TAO (gr.) Klasa na wycieczce
4 p. A. Okulicz j. niemiecki 1 3 MO Klasa na 9.00
j. niemiecki 2 3 TH/TŻ (gr.) p. D. Sobocińska – j. angielski (połączy)
j. niemiecki 3 1 TRO (gr.) p. J. Karpińska – religia, z 8 gl
j. niemiecki 6 2 MO Klasa do domu
5

p. A. Wieczorek

dyżur: internat, 2 zmiana

p. J. Warcholińska

prac. hot. 2 2 TH p. S. Stykowski – matematyka (za 3 TAO)
prac. hot. 3-4 2 TH p. D. Sobocińska – j. angielski zaw.
prac. hot. 7-8 1 TH (gr.) Klasa na wycieczce
6

p. A. Gralak

w-f 1 2 TŻ (gr.) p. M. Jakubiec- podst. przeds., z 7 gl.
w-f 2 1 TRO (gr.) p. J. Karpińska – religia, z 7 gl
w-f 3 1 TH/TŻ (gr.)

Gr. 1 TŻ – p. J. Warcholińska – chemia (zast. płatne)

Gr. 1 TH – klasa na wycieczce

w-f 4 3 TŻ (gr.) p. B. Bogaczyk- zajęcia biblioteczne
w-f 5 2 TR p. M. Wester – j. polski, z 7 gl. (połączy)
7

p. M. Błachaniec

dyżur: teren szkoły, 7.50-9.50

p. M. Zatoński

10.35-10.45

p. A. Sadko

w-f 1 2 TŻ (gr.) p. M. Jakubiec- podst. przeds., z 7 gl.
w-f 2 1 TRO (gr.) p. J. Karpińska – religia, z 7 gl
w-f 3 1 TH/TŻ (gr.)

Gr. 1 TŻ – p. J. Warcholińska – chemia

Gr. 1 TH – klasa na wycieczce

w-f 4 3 TŻ (gr.) p. B. Bogaczyk- zajęcia biblioteczne
zw 6 3 TH Klasa do domu
w-f 7 3 TH Klasa do domu
8 p. A. Gierula obiekty m.a.k 3-5 3 TAO Klasa na wycieczce
9 p. K. Werda prac. prod.r. 3-7 3 TR (gr.) Próbny egzamin potw. kwalifikacje w zawodzie
10

p. A. Muszyńska

dyżur: I piętro, 1 zmiana

p. S. Stykowski

prod. rośl. 1 3 TR Próbny egzamin potw. kwalifikacje w zawodzie
prod. rośl. 2 2 TR p. M. Jakubiec – podst. przeds., z 8 gl. w poniedziałek 18.06.2018
prac. prod.r. 3-5 3 TR (gr.) Próbny egzamin potw. kwalifikacje w zawodzie
prac. prod.r. 6-7 3 TR (gr.) Klasa do domu
11 p. K. Werda prac. prod.r. 3-5 3 TR (gr.) Próbny egzamin potw. kwalifikacje w zawodzie
prac. prod.r. 6-7 3 TR (gr.) Klasa do domu
12

p. S. Idkowiak

dyżur: I piętro, 2 zmiana

p. D. Sobocińska

j. polski 1 1 TRO p. S. Stykowski – matematyka, z 6 gl. w piątek 15.06.2018
j. polski 2 3 TR Próbny egzamin potw. kwalifikacje w zawodzie
j. polski 3 3 TH p. S. Stykowski – matematyka., z 1 gl.
j. polski 6 1 TH Klasa na wycieczce
j. polski 7 2 THO

Gr. j. ang. kont – p. M. Jankowiak – j. angielski, z 8 gl

Gr. j. ang. pocz. – do domu

7 czerwca 2018r. (czwartek)

Lp

Nazwisko i imię

n-la nieobecnego

przedmiot nr lekcji klasa nauczyciel zastępujący
1

p. M. Kaczmarek

dyżur: II p. 2 zmiana

p. M. Jankowiak

prac. kamp. r. 4-6 3 TOR Klasa na wycieczce
j. polski 7-8 1 TŻ Klasa do domu
2

p. K. Pilska

dyżur: II p. 2 zmiana

p. M. Jakubiec

Prac. mark. 1-2 1 TOR Klasa na wycieczce
j. niemiecki 3 3 TH/TŻ (gr.) p. M. Jakubiec- opieka nad grupą (za 3 TOR)
3

p. K. Werda

dyżur: parter, 1 zmiana

p. W. Pabian

prod. zwierz. 1-2 1 TR Klasa na 9.50
prod. zwierz. 5 3 TR p. B. Bogaczyk – zajęcia biblioteczne

Klasa 2 TŻ na 8 gl. – j. polski z p. M. Wester (lekcja przeniesiona z 1 gl w piątek 8.06.2018)

6 czerwca 2018r. (środa)     

Lp

Nazwisko i imię

n-la nieobecnego

przedmiot nr lekcji klasa nauczyciel zastępujący
1 p. A. Okulicz j. niemiecki 1 2 THO (gr.) p. A. Tomaś – połączy, s. 108
j. niemiecki 2 2 TŻ (gr.) p. K. Pilska – j. niemiecki (zast. płatne)
j. niemiecki 3 3 TR (gr.) p. A. Tomaś – połączy, s. 108
j. niemiecki 4 3 TAO (gr.) p. K. Pilska – j. niemiecki (zast. płatne)
j. niemiecki 6 3 TH/TŻ (gr.) p. A. Tomaś - j. niemiecki
j. niemiecki 7 3 TH/TŻ (gr.) p. A. Tomaś – j. niemiecki

5 czerwca 2018r. (wtorek)   

Lp

Nazwisko i imię

n-la nieobecnego

przedmiot nr lekcji klasa nauczyciel zastępujący
1 p. M. Zatoński poj. roln. 1 1 MO Klasa na wycieczce
wyp. i zas.b. 2 2 TŻ p. A. Ossowska – j. angielski., z 8 gl. (cała klasa)
obr. ręczna... 3-7 1 MO (gr.) Klasa na wycieczce
2 p. R. Ćmikiewicz obr. ręczna... 3-7 1 MO (gr.) Klasa na wycieczce

4 czerwca 2018r. (poniedziałek)    

Lp

Nazwisko i imię

n-la nieobecnego

przedmiot nr lekcji klasa nauczyciel zastępujący
1 p. A. Okulicz j. niemiecki 1 3 MO p. Z. Horżaniecki – obsł. tech., z 7 gl. (cała klasa)
j. niemiecki 2 3 TH/TŻ (gr.) p. B. Bogaczyk – zajęcia biblioteczne
j. niemiecki 3 1 TRO (gr.) p. A. Tomaś – połączy, s. 108
j. niemiecki 6 2 MO p. K. Pilska – j. niemiecki (zast. płatne), s. 109
2 p. M. Zatoński podst. techn. 1 2 MO p. A. Paluch – matematyka (za 1 MO), s. 209
poj. roln. 2 3 MO p. Z. Horżaniecki – obsł. tech., z 6 gl. (cała klasa)
obsł. tech. 3-5 3 MO (gr.) p. Z. Horżaniecki - połączy
2 p. R. Ćmikiewicz zw 2 2 MO p. J. Warcholińska – opieka nad klasą (za 1 MO), s. 4i

30 maja 2018r. (środa)       

Lp

Nazwisko i imię

n-la nieobecnego

przedmiot nr lekcji klasa nauczyciel zastępujący
1

p. A. Ossowska

dyżur: 1 piętro, 2 zmiana

p. p. A. Muszyńska

j. angielski 1 3 TAO (gr.) Grupa na 9.00
j. angielski 2 3 TR (gr.) p. M. Jankowiak - połączy
j. angielski 5 2 TR (gr.) p. W. Pabian – religia (za 1 H)
j. angielski 7-8 2 TŻ (gr.) Grupa do domu
2

p. A. Okulicz

 

j. niemiecki 1 2 THO (gr.) Grupa na 9.00
j. niemiecki 2

2 TŻ (gr.)

p. A. Tomaś - połączy
j. niemiecki 3 3 TR (gr.) p. A. Tomaś - połączy
j. niemiecki 4 3 TAO (gr.) p. A. Tomaś - połączy
j. niemiecki 6 - 7 3 TH/TŻ (gr.) Grupa do domu
3

p. A. Wieczorek

 

prac. hot. 3-5 3 TH (gr.) p. A. Banaś - połączy
zw 6

1 TH

Klasa na wycieczce
prac. hot. 7-8 1 TH (gr.) Klasa na wycieczce
4

p. A. Gralak

 

w-f 1 3 TR Klasa na 9.00
w-f 2

1 TH/TŻ (gr.)

Gr. 1 TŻ: p. M. Błachaniec – połączy / Gr. 1 TH - wycieczka
w-f 3 2 TŻ (gr.) p. M. Błachaniec - połączy
w-f 4 2 TR p. W. Pabian – religia, z 7 gl.
w-f 5 3 TAO (gr.) p. M. Błachaniec - połączy
5

p. K. Pilska

dyżur; 2 piętro, 10.35-10.45

p. S. Idkowiak

 

j. niemiecki z 1 3 TAO (gr.) Grupa na 9.00
j. niemiecki 3 2 TR (gr.) p. M. Jankowiak – j. angielski (połączy)
j. niemiecki 4

3 TŻ (gr.)

p. A. Sadko – opieka nad grupą (za 1 TH)
j. niemiecki 5 2 TR (gr.) p. W. Pabian – religia (za 1 H)
j. niemiecki 6-7 1 TOR Grupa do domu

29 maja 2018r. (wtorek)     

Lp

Nazwisko i imię

n-la nieobecnego

przedmiot nr lekcji klasa nauczyciel zastępujący
1 p. A. Ossowska j. angielski 1 3 TH/TŻ (gr.) Grupa na 9.00
j. angielski 4 2 TŻ (gr.) p. D. Sobocińska – j. angielski zaw.
j. angielski 5 3 TAO (gr.) p. D. Sobocińska – j. angielski zaw.
j. angielski 7-8 2 TŻ (gr.) Grupa do domu
2 p. M. Jakubiec sprzed. w r. 1 1 TOR Klasa na wycieczce
mark. w r. 2 1 TOR Klasa na wycieczce
podst. przeds. 5 2 TŻ p. A. Tomaś – j. niemiecki, z 8 gl.
informatyka 6 1 TR p. B. Bogaczyk – zajęcia biblioteczne
informatyka 7 1 TŻ p. D. Sobocińska – wiedza o kulturze, z 8 gl.

28 maja 2018r. (poniedziałek)      

Lp

Nazwisko i imię

n-la nieobecnego

przedmiot nr lekcji klasa nauczyciel zastępujący
1 p. A. Okulicz j. niemiecki 1 3 MO p. A. Tomaś – j. niemiecki (zast. płatne)
j. niemiecki 2 3 TH/TŻ (gr.) p. B. Bogaczyk – zajęcia biblioteczne
j. niemiecki 3 1 TRO (gr.) p. K. Pilska - j. niemiecki   (zast. płatne)

23 maja 2018r. (środa)       

Lp

Nazwisko i imię

n-la nieobecnego

przedmiot nr lekcji klasa nauczyciel zastępujący
1

p. A. Okulicz

 

j. niemiecki 1 2 THO (gr.) Grupa na 9.00
j. niemiecki 2

2 TŻ (gr.)

p. K. Pilska – j. niemiecki (zast. płatne)
j. niemiecki 3 3 TR (gr.) p. W. Stupnicka – WDŻ, s. 26
j. niemiecki 4 3 TAO (gr.) p. W. Pabian – religia, z 8 gl. w poniedziałek 28.05.2018
j. niemiecki 6 - 7 3 TH/TŻ (gr.) Grupa do domu
2

p. A. Tomaś

dyżur: parter, 2 zmiana

- p. K. Pilska

j. niemiecki 1 2 THO (gr.) Grupa na 9.00
j. niemiecki 2

2 TŻ (gr.)

p. K. Pilska – j. niemiecki (zast. płatne)
j. niemiecki 3 3 TR (gr.) p. W. Stupnicka – WDŻ, s. 102
j. niemiecki 4 3 TAO (gr.) p. W. Pabian – religia, z 8 gl. w poniedziałek 28.05.2018
j. niemiecki 5 2 THO (gr.) p. M. Jankowiak - połączy
j. niemiecki 7-8 2 TŻ (gr.) Grupa do domu
3

p. A. Muszyńska

 

prod. rośl. 2 2 TR p. M. Wester – j. polski, z 1 gl.
prac. prod. r. 3-7 1 TR (gr.) p. K. Werda - połączy
4 p. S. Idkowiak j. polski 1 3 TH Klasa na 9.00
j. polski 2

1 TRO

p. B. Bogaczyk – zajęcia biblioteczne
j. polski 3 2 THO p. B. Bogaczyk – zajęcia biblioteczne
j. polski 4 3 TR p. B. Bogaczyk – zajęcia biblioteczne
j. polski 5 3 TR p. S. Stykowski – matematyka, z 1 gl. we wtorek 29.05.2018
j. polski 6 - 7 3 TAO Klasa do domu
5 p. B. Przyszlak hist. i społ. 5 3 TŻ p. M. Gierczak – org. prac. gastr., s. 23
wos 6 1 TŻ Klasa do domu
hist. i społ. 7 3 TR Klasa do domu
6 p. A. Wieczorek podst. hot. 6 1 TH p. M. Gierczak – podst. hot., s. 23
prac. hot. 7-8 1 TH (gr.) Grupa do domu

22 maja 2018r. (wtorek)     

Lp

Nazwisko i imię

n-la nieobecnego

przedmiot nr lekcji klasa nauczyciel zastępujący
1

p. K. Pilska

dyżur: 2 piętro, 7.50-9.50

- p. M. Zatoński,

10.35-10.45

- p. A. Ossowska

 

 

j. niemiecki 1 3 TH/TŻ (gr.) Grupa na 9.00
prac. mark. 2-3 2 TOR p. B. Bogaczyk – prac,. sprzedaży, z 6-7 gl. w czwartek, 24.05.2018
prac. mark. 4 2 TOR p. B. Bogaczyk – sprzedaż w reklamie, z 8 gl. w środę 30.05.2018
j. niemiecki 5 3 TAO (gr.) p. E. Jakubiel – zajęcia biblioteczne
j. niemiecki 6 1 TH/TŻ (gr.) p. B. Bogaczyk – zajęcia biblioteczne
2 p. B. Przyszlak hist. i społ. 5 3 TR p. W. Stupnicka – WDŻ, s. 23
hist. i społ. 6 3 TH Klasa do domu
wos 7 1 TRO Klasa do domu
wos 8 1 TH Klasa do domu

21 maja 2018r. (poniedziałek)      

Lp

Nazwisko i imię

n-la nieobecnego

przedmiot nr lekcji klasa nauczyciel zastępujący
1

p. M. Jankowiak

dyżur: teren szkoły, 1 zmiana

p. M. Zatoński

 

 

j. angielski 1 2 TR (gr.) Grupa na 9.00
j. angielski 2 3 TH/TŻ (gr.) p. D. Sobocińska - połączy
j. angielski 4 1 TRO (gr.) p. A. Tomaś - połączy
j. angielski 5 1 TH/TŻ (gr.) p. B. Bogaczyk – zajęcia biblioteczne
j. angielski 6 3 TAO (gr.) p. A. Tomaś – połączy
j. angielski 8 2 THO (gr.) Grupa do domu
2 p. A. Okulicz j. niemiecki 1 3 MO p. A. Tomaś – j. niemiecki
j. niemiecki 2 3 TH/TŻ (gr.) p. B. Bogaczyk – zajęcia biblioteczne
j. niemiecki 3 1 TRO (gr.) p. K. Pilska - j. niemiecki

18 maja 2018r. (piątek)      

Lp

Nazwisko i imię

n-la nieobecnego

przedmiot nr lekcji klasa nauczyciel zastępujący
1

p. A. Ossowska

 

j. angielski 2 3 TAO (gr.)

Gr. TOR: p. K. Pilska – org. i tech. reklamy, z 7 gl. w piątek 25.05.18

Gr. TAK: p. A. Gierula – prace w ob., z 7 gl.

j. angielski 3 1 TRO (gr.) p. A. Tomaś – j. niemiecki  (zast. płatne) – cała klasa
j. angielski 4 1 TŻ (gr.) p. A. Tomaś – j. niemiecki  zaw. (zast. płatne) – cała klasa
j. angielski 5 2 TR (gr.) p. K. Pilska – j. niemiecki (cała klasa)
2

p. M. Kaczmarek

 

 

prac. kamp. r. 4-6 3 TOR Grupa do domu
3

p. M. Wester

 

 

j. polski 1 2 TŻ Klasa na 9.00
j. polski 2 3 TŻ p. A. Gralak / p. M. Błachaniec – w-f, z 5 gl.
j. polski 3 3 TŻ p. M. Gierczak – usł. gastr.
4

p. J. Warcholińska

 

 

obsł. kons. 1 3 TH Klasa na 9.00
prac. obsł. k. 2-3 3 TH (gr.) p. M. Jakubiec – prac. obsł. inf., z 4-5 gl. (cała klasa)
prac. obsł. k. 4 3 TH (gr.) p. D. Zygmunt – geografia, z 7 gl.
prac. obsł. k. 5 3 TH (gr.) p. A. Wieczorek – dział. recepcji, z 6 gl.
techn. gastr. 6 3 TŻ Klasa do domu
5 p. A. Okulicz j. niemiecki 1 3 MO p. K. Pilska – j. niemiecki  (zast płatne)
j. niemiecki 2 3 TAO (gr.)

Gr. TOR: p. K. Pilska – org. i tech. reklamy, z 7 gl. w piątek 25.05.18

Gr. TAK: p. A. Gierula – prace w ob., z 7 gl.

j. niemiecki 3 1 TRO (gr.) p. A. Tomaś – j. niemiecki  (zast. płatne) – cała klasa
j. niemiecki 4 1 TŻ (gr.) p. A. Tomaś – j. niemiecki  zaw. (zast. płatne) – cała klasa
j. niemiecki 5 2 MO p. A. Tomaś – j. niemiecki  (zast. płatne)

Klasa 1  TH:       2 gl. – p. A. Wieczorek, podst. hot, z 5 gl.

                            5 gl. – p. M. Gierczak – biologia, z 2 gl.

15 maja 2018r. (wtorek)     

Lp

Nazwisko i imię

n-la nieobecnego

przedmiot nr lekcji klasa nauczyciel zastępujący

1

p. J. Warcholińska

 

chemia 5 1 TŻ p. E. Jakubiel – zajęcia biblioteczne
Prac. obsł. k. 6-8 3 TŻ (gr.) Grupa do domu

3

p. K. Margan

dyżur: teren szkoły, 1 zmiana

p. M. Zatoński

 

historia 1 2 THO Klasa na 9.00
historia 2 1 TH p. M. Gierczak - biologia
historia i sp. 3 3 TAO p. A. Ossowska – j. angielski, z 7 gl. w czwartek, 17.05.18 (cała klasa)
historia i sp. 4 3 TAO p. M.Jankowiak – j. angielski, z 7 gl. w czwartek, 17.05.18 (cała klasa)

4

p. A. Paluch

dyżur: 2 piętro, 2 zmiana

p. A. Ossowska

 

matematyka 2 3 TŻ Klasa na 9.50
matematyka 3 3 MO p. W. Stupnicka - WDŻ
matematyka 6 2 TŻ p. A. Ossowska – j. angielski, z 8 gl. (cała klasa)

5

p. D. Sobocińska

 

wok 1 1 TH Klasa na 9.00

4

p. M. Błachaniec

dyżur: teren szkoły, 2 zmiana

p. M. Jankowiak

 

w-f 3 2 TŻ (gr.) p. A. Gralak – połączy
w-f 4 3 TH p. W. Stupnicka - WDŻ
w-f 5 2 MO Klasa do domu
w-f 6 3 TAO (gr.) p. A. Gralak – połączy
w-f 7 2 THO (gr.) Grupa do domu

 

p. M. Jakubiec

 

sprzed. w r. 1 1 TOR Klasa na 9.50
mark. w r. 2 1 TOR p. M. Gierczak - biologia
podst. przed. 5 2 TŻ p. W. Stupnicka – zajęcia wychowawcze
informatyka 6 1 TR p. M. Gierczak - biologia
informatyka 7 1 TŻ Klasa do domu

 

p. J. Przyszlak

 

prac. t. rol. 6 2 TR (gr.) Grupa do domu
prac. t. rol. 7 2 TR (gr.) Grupa do domu

14 maja 2018r. (poniedziałek)      

Lp

Nazwisko i imię

n-la nieobecnego

przedmiot nr lekcji klasa nauczyciel zastępujący

1

p. S. Idkowiak

dyżur: I piętro od 11.40

p. K. Werda

j. polski 1 1 TRO Klasa na 9.00
j. polski 2 3 TR p. A. Muszyńska – prod. rośl, z 1 gl.
j. polski 3 3 TH p. W. Stupnicka - WDŻ
j. polski 4 3 TH p. J. Warcholińska – org. pr. sł. pięter
j. polski 6 1 TH p. A. Wieczorek – prac. hot, z 8 gl. (cała klasa)
zw 7 2 THO

Gr. j. ang. kont: p. E. Jakubiel – zajęcia biblioteczne

Gr. j. ang. pocz. – do domu

3

p. W. Pabian

 

religia 2 2 MO p. W. Stupnicka - WDŻ
religia 4 2 MO p. W. Stupnicka - WDŻ
religia 6 2 TŻ p. M. Błachaniec – w-f, z 1 gl. (cała klasa)
religia 7-8 3 TAO Klasa do domu

4

p. J. Karpińska

dyżur: parter, 2 zmiana

p. A. Tomaś

 

religia 4 1 MO p. B. Bogaczyk – zajęcia biblioteczne
religia 6 1 TŻ p. M. Jakubiec – informatyka, z 7 gl. we wtorek 15.05.2018
religia 7-8 1 TRO Klasa do domu

5

p. D. Sobocińska

 

j. angielski 2 3 TH/TŻ (gr.) p. M. Jankowiak – połączy
wok 6 1 TRO Klasa do domu

7

p. A. Okulicz j. niemiecki 1 3 MO p. A. Tomaś - j. niemiecki
j. niemiecki 2 3 TH/TŻ (gr.) p. B. Bogaczyk – zajęcia biblioteczne
j. niemiecki 3 1 TRO (gr.) p. K. Pilska - j. niemiecki

11 maja 2018r. (piątek)      

Lp

Nazwisko i imię

n-la nieobecnego

przedmiot nr lekcji klasa nauczyciel zastępujący

1

p. D. Zygmunt geografia 5 1 MO p. M. Gierczak – biologia, z 6 gl.
geografia 6 1 TŻ Klasa do domu
geografia 7 3 TH Klasa do domu

3

p. A Ossowska

dyżur: parter, 2 zmiana

p. D. Sobocińska

j. angielski 2 3 TAO (gr.)

Gr. 3 TOR: p. M. Kaczmarek – prac. kamp. rekl., z 5 gl.

Gr. 3 TAK: p. A. Gierula – prace w obiektach.., z 7 gl.

j. angielski 3 1 TRO (gr.) p. A. Tomaś – j. niemiecki   (zast. płatne) – cała klasa
j. angielski 4 1 TŻ (gr.) p. A. Tomaś – j. niemiecki zaw. (zast. płatne) – cała klasa
j. angielski 5 2 TR (gr.) p. K. M. Wester – j. polski, z 7 gl. w poniedziałek, 14.05.2018

4

p. K. Pilska

dyżur: 2 piętro 10.45 – 12.35

p. M. Kaczmarek

org. i tech. r. 3 3 TOR p. M. Kaczmarek – prac. kamp. rekl., z 6 gl.
mark. w rekl. 4 2 TOR p. B. Bogaczyk – sprzedaż w rekl., z 1 gl.
j. niemiecki 5 2 TR (gr.) p. K. M. Wester – j. polski, z 7 gl. w poniedziałek, 14.05.2018
mark. w rekl. 6 2 TOR p. A. Sadko – dział. gosp. w rekl., z 7 gl.
org. i tech. r. 7 3 TOR Klasa do domu (lekcja odbyła się w czwartek na 4 gl.)

5

p. A. Gralak

dyżur: teren szkoły 2 zmiana

p. S. Stykowski

w-f 1 3 TAO (gr.)

Gr. 3 TOR: p. M. Kaczmarek – prac. kamp. rekl., z 4 gl.

Gr. 3 TAK: p. A. Gierula – prace w obiektach.., z 6 gl.

w-f 2 2 THO (gr.) Klasa na 9.50
w-f 3 1 TH/TŻ (gr.)

1 TŻ: p. K. Zawierucha – fizyka, z 7 gl.

1 TH: p. A. Wieczorek – prac. hot., z 8 gl. (cała klasa)

w-f 4 1 TRO (gr.) p. W. Stupnicka – zajęci wychowawcze
w-f 5 3 TŻ (gr.) p. W. Stupnicka – WDŻ
w-f 7 2 TR Klasa do domu

6

p. M. Błachaniec w-f 1 3 TAO (gr.)

Gr. 3 TOR: p. M. Kaczmarek – prac. kamp. rekl., z 4 gl.

Gr. 3 TAK: p. A. Gierula – prace w obiektach.., z 6 gl.

w-f 2 2 THO (gr.) Klasa na 9.50
w-f 3 1 TH/TŻ (gr.)

1 TŻ: p. K. Zawierucha – fizyka, z 7 gl.

1 TH: p. A. Wieczorek – prac. hot., z 8 gl. (cała klasa)

w-f 4 1 TRO (gr.) p. W. Stupnicka – zajęci wychowawcze
w-f 5 3 TŻ (gr.) p. W. Stupnicka – WDŻ
w-f 6 2 MO Klasa do domu

7

p. A. Okulicz j. niemiecki 1 3 MO p. H. Baryła / p. Z. Horżaniecki – obsł. tech., z 7 gl.
j. niemiecki 2 3 TAO (gr.)

Gr. 3 TOR: p. M. Kaczmarek – prac. kamp. rekl., z 5 gl.

Gr. 3 TAK: p. A. Gierula – prace w obiektach.., z 7 gl.

j. niemiecki 3 1 TRO (gr.) p. A. Tomaś – j. niemiecki   (zast. płatne) – cała klasa
j. niemiecki 4 1 TŻ (gr.) p. A. Tomaś – j. niemiecki zaw. (zast. płatne) – cała klasa
j. niemiecki 5 2 MO p. A. Tomaś – j. niemiecki   (zast. płatne)

10 maja 2018r. (czwartek)

Lp

Nazwisko i imię

n-la nieobecnego

przedmiot nr lekcji klasa nauczyciel zastępujący

1

p. A. Sadko dział. gosp. 1 2 TR Klasa na 9.00
dział. gosp. 2 3 TR Klasa na 9.50
dział. gosp. 3 2 TR p. K. Werda – prod. zwierz., z 1 gl. w piątek 11.05.2018
dział. gosp. 4 1 TŻ p. D. Sobocińska – wiedza o kulturze, z 8 gl. we wtorek 15.05.2018

2

p. M. Kaczmarek

dyżur: 2 piętro 2 zmiana -

p. M. Jakubiec

prac. kamp.r. 4 3 TOR p. K. Pilska – org. i tech. r., z 7 gl. w piątek 11.05.2018
prac. kamp.r. 5 3 TOR p. M. Jakubiec – prac. komp., z 1 gl.
prac. kamp.r. 6 3 TOR p. K. Pilska – org. i tech. r., z 7 gl. w piątek 18.05.2018
j. polski 7-8 1 TŻ Klasa do domu

9 maja 2018r. (środa)

Lp

Nazwisko i imię

n-la nieobecnego

przedmiot nr lekcji klasa nauczyciel zastępujący

1

p. A. Okulicz j. niemiecki 1 2 THO (gr.) p. A. Tomaś - połączy
j. niemiecki 2 2 TŻ (gr.) p. A. Tomaś - połączy
j. niemiecki 3 3 TR (gr.) p. A. Tomaś - połączy
j. niemiecki 4 3 TAO (gr.) p. A. Tomaś - połączy
j. niemiecki 6-7 3 TH/TŻ (gr.) Grupa do domu

2

p. W. Pabian

dyżur: teren szkoły,

1 zmiana

- p. M. Jankowiak

religia 1 2 TŻ Klasa na 9.00
religia 2 3 TŻ p. W. Stupnicka – WDŻ, s. 23
religia 3 3 TŻ p. W. Stupnicka – WDŻ, s. 23
religia 5 1 TH p. D. Zychowicz – zajęcia biblioteczne
religia 6 3 TR p. W. Stupnicka – WDŻ, s. 25
religia 7 2 TR Klasa do domu

8 maja 2018r. (wtorek)

Lp

Nazwisko i imię

n-la nieobecnego

przedmiot nr lekcji klasa nauczyciel zastępujący

1

p. M. Błachaniec w-f 5 2 MO Klasa do domu

2

p. M. Wester j. polski 3-4 2 MO Klasa do domu

3

p. W. Włudarczyk maszyny rol. 1 2 MO Klasa do domu
przep. r.dr. 2 2 MO Klasa do domu

4

p. R. Ćmikiewicz obr. ręczna.. 3-7 1 MO (gr.) p. M. Zatoński - połączy

5

p. A. Tomaś j. niemiecki z 6 3 MO Klasa do domu

6

p. S. Idkowiak j. polski 5 3 MO Klasa do domu

7

p. A. Gralak w-f 1-2 3 MO Klas na 9.50

7 maja 2018r. (poniedziałek)

Lp

Nazwisko i imię

n-la nieobecnego

przedmiot nr lekcji klasa nauczyciel zastępujący

1

p. K. Werda maszyny rol. 1 1 MO Klasa na 9.50

2

p. J. Warcholińska chemia 2 1 MO Klasa na 9.50

3

p. W. Pabian religia 2 2 MO p. M. Błachaniec – w-f, z 5 gl.
religia 4 2 MO p. R. Ćmikiewicz – zw, z 6 gl.

4

p. A. Okulicz j. niemiecki 1 3 MO Klasa na 9.00

30 kwietnia 2018r. (poniedziałek)

Lp

Nazwisko i imię

n-la nieobecnego

przedmiot nr lekcji klasa nauczyciel zastępujący

1

p. M. Stachowicz

 

tech. gastr. 3 2 TŻ p. B. Bogaczyk – zajęcia biblioteczne
prac. gastr. 4-8 2 TŻ (gr.) Grupa do domu

2

p. D. Sobocińska

 

 

wok 1 1 TH Klasa na 9.00
j. angielski 2 3 TH/TŻ(gr.) p. M. Jankowiak - połączy
wok 6 1 TRO p. J. Karpińska – religia, z 8 gl. (połączy)

27 kwietnia 2018r. (piątek)

Lp

Nazwisko i imię

n-la nieobecnego

przedmiot nr lekcji klasa nauczyciel zastępujący

1

p. M. Stachowicz

 

w-f 3 4 TOR Uroczyste zakończenie roku szkolnego
w-f 4 4 TOR Uroczyste zakończenie roku szkolnego
techn. gastr 6 1 TŻ p. T. Gawrysiak – techn. gastr. (zast. płatne)
w-f 7 3 TH/TR (gr.) Grupa do domu
zw 8 2 TŻ Klasa do domu

2

p. A. Tomaś

 

j. niemiecki 4 - 5 2 TŻ (gr.) p. T. Gawrysiak – połączy
j. niemiecki 6 2 TH (gr.) p. B. Bogaczyk – zajęcia biblioteczne

3

p. A. Muszyńska

 

technika w r. 1 2 TR Klasa na 9.00
technika w r. 3 2 TR p. W. Włudarczyk – przepisy ruchu drogowego, z 2 gl.
prod. rośl. 4 3TR Klasa na praktyce zawodowej

4

p. A. Gralak w-f 6 2 TR Klasa do domu
w-f 7 3 TR Klasa na praktyce zawodowej

Klas 2 TR, 2 gl.:– p. K. Pilska - zw, z 7 gl.

25 kwietnia 2018r. (środa)

Lp

Nazwisko i imię

n-la nieobecnego

przedmiot nr lekcji klasa nauczyciel zastępujący

1

p. M. Stachowicz

 

w-f 5 4 TOR p. M. Błachaniec – w-f (połączy)
tech. gastr. 6 2 TŻ p. J. Warcholińska – techn. gastr. (zast. płatne), s. 4i
tech. gastr. 7 1 TŻ p. J. Warcholińska – techn. gastr. (zast. płatne), s. 4i

2

p. J. Karpińska

dyżur: parter,

1 zmiana -

p. M. Wester

religia 1 4 TR Klasa na 9.00
religia 3 4 TH p. B. Bogaczyk – zajęcia biblioteczne
religia 4 1 TŻ p. B. Bogaczyk – zajęcia biblioteczne
religia 5 1 MO p. M. Gierczak – biologia, z 7 gl.

3

p. A. Tomaś

 

j. niemiecki 1 2 THO (gr.) p. A. Okulicz - połączy
j. niemiecki 2 2 TŻ (gr.) p. A. Okulicz - połączy
j. niemiecki 3 3 TR (gr.) Klasa na praktyce zaw.
j. niemiecki 4 3 TAO (gr.) p. A. Okulicz - połączy
j. niemiecki 5 2 THO (gr.) p. M. Jankowiak – j. angielski (połączy)
j. niemiecki 6 4 TOR/TR(gr.) p. K. Pilska - połączy

4

p. K. Werda

 

prod. zwierz. 1 1 TR klasa na 9.00
prac. prod. r. 3-7 1 TR (gr.) p. A. Muszyńska - połączy

23 kwietnia 2018r. (poniedziałek)

Lp

Nazwisko i imię

n-la nieobecnego

przedmiot nr lekcji klasa nauczyciel zastępujący

1

p. M. Stachowicz

 

tech. gastr. 3 2 TŻ p. M. Gierczak
prac. gastr. 4-8 2 TŻ (gr.) p. M. Gierczak

20 kwietnia 2018r. (piątek)

Lp

Nazwisko i imię

n-la nieobecnego

przedmiot nr lekcji klasa nauczyciel zastępujący

1

p. M. Stachowicz

 

w-f 3 4 TOR p. D. Zychowicz – zajęcia biblioteczne
w-f 4 4 TOR p. M. Wester – j. polski, z 5 gl.
techn. gastr 6 1 TŻ p. T. Gawrysiak – techn. gastr. (zast. płatne)
w-f 7 3 TH/TR (gr.) Grupa do domu
zw 8 2 TŻ Klasa do domu

2

p. M. Gierczak

 

biologia 2 1 TH p. D. Sobocińska – wiedza o kulturze

3

p. M. Kaczmarek

 

 

j. polski 2 4 TR p. A. Paluch – matematyka, z 1 gl.
prac. kamp. r 3-5 3 TOR Klasa na wycieczce zawodoznawczej
j. polski 6 4 TR Klasa do domu
elem.prawa .. 7 3 TOR Klasa na wycieczce zawodoznawczej
 

p. K. Pilska

dyżur: 2 piętro 2 zmiana

p. A. Paluch

 

 

j. niemiecki 1 3 TH/TŻ (gr.) p. A. Tomaś – połączy  
j. niemiecki 2 4 TH (gr.) p. M. Jankowiak – j. angielski (połący)
mark. w rekl. 3 2 TOR Klasa na wycieczce zawodoznawczej
j. niemiecki z 4 3 TŻ (gr.) p. M. Jankowiak - połączy
j. niemiecki 5 2 TR (gr.) p. A. Ossowska – j. angielski (połączy)
org. i tech. r 6 3 TOR Klasa na wycieczce zawodoznawczej
zw 7 2 TR Klasa do domu

 

p. A. Muszyńska

 

 

tech. w roln. 1 2 TR Klasa na 9.00
tech. w roln. 3 2 TR p. W. Stupnicka – zajęcia wychowawcze
prod. rośl. 4 3 TR Klasa na praktyce zawodowej

 

p. K. Werda

dyżur: 2 piętro 1 zmiana

p. M. Jakubiec

 

 

prod. zwierz. 2 3 TR Klasa na praktyce zawodowej
prod. zwierz. 4 2 TR p. W. Stupnicka – zajęcia wychowawcze
zw 5 3 TR Klasa na praktyce zawodowej
masz. roln. 6 1 MO Klasa do domu

Klasa 4 TOR, 5 gl.: p. A. Gralak – w-f (zast. płatne)

Uczniowie klasy 1 TOR, którzy nie jada na wycieczkę – zajęcia z grupą 1 TR

Uczniowie klasy 1 2 TOR, którzy nie jada na wycieczkę – zajęcia z grupą 2 TH

Uczniowie klasy 3 TOR, którzy nie jada na wycieczkę – zajęcia z grupą 3 TAK

19 kwietnia 2018r. (czwartek)

Lp

Nazwisko i imię

n-la nieobecnego

przedmiot nr lekcji klasa nauczyciel zastępujący

1

p. M. Stachowicz

 

prac. gastr. 1 2 TŻ (gr.) p. M. Wester – j. polski, z 8 gl w czwartek 26.04.2018
prac. gastr. 2 2 TŻ (gr.) p. A. Sadko – dział. gosp. w gastr., z 4 gl.
prac. gastr. 3 2 TŻ (gr.) p. E. Jakubiel – zajęcia biblioteczne
w-f 4 3 TR/TH (gr.)

Gr. 3 TR: praktyka zawodowa

Gr. 3 TH: p. M. Błachaniec - połączy

2

p. T. Gawrysiak

dyżur; internat 2 zmiana

- p. A. Wieczorek

 

prac. gastr. 1 2 TŻ (gr.) p. M. Wester – j. polski, z 8 gl w czwartek 26.04.2018
prac. gastr. 2 2 TŻ (gr.) p. A. Sadko – dział. gosp. w gastr., z 4 gl.
prac. gastr. 3 2 TŻ (gr.) p. E. Jakubiel – zajęcia biblioteczne
prac. gastr. 4 3 TŻ (gr.) p. E. Jakubiel – zajęcia biblioteczne
prac. gastr. 5 3 TŻ (gr.) p. A. Paluch – matematyka, z 5 gl. w piątek 20.04.2018

3

p. M. Gierczak

 

 

usł. gastr. 2 3 TŻ p. W. Stupnicka – WDŻ, s. 111
prac. pl. żyw. 4 3 TŻ (gr.) p. E. Jakubiel – zajęcia biblioteczne
prac. pl. żyw. 5 3 TŻ (gr.) p. A. Paluch – matematyka, z 5 gl. w piątek 20.04.2018
biologia 6 1 TŻ p. D. Sobocińska – wiedza o kulturze, s. 105

Klasa 3 TŻ, 4 gl: p. W. Pabian – religia, z 7 gl.

17 kwietnia 2018r. (wtorek)

Lp

Nazwisko i imię

n-la nieobecnego

przedmiot nr lekcji klasa nauczyciel zastępujący

1

p. M. Stachowicz

 

prac. gastr. 1-4 1 TŻ (gr.) p. T. Gawrysiak - połączy
w-f 5 3 TR/TH (gr.)

Gr. 3 TR: praktyka zawodowa

Gr. 3 TH: p. M. Błachaniec - połączy

2

p. A. Paluch

dyżur: 2 piętro 1 zmiana

p. S. Idkowiak

 

matematyka 1 4 TR Klasa na 9.00
matematyka 2 2 TR p. A. Sadko – dział. gosp. w rol., z 1 gl. w czwartek 26.04.2018
matematyka 3 3 MO p. W. Stupnicka – WDŻ, s. 209
matematyka 4 2 TH p. M. Jakubiec – mark. usł. hot, z 1 gl w piątek 20.04.2018
matematyka 6 2 TŻ p. M. Wester – j. polski, z 8 gl. w czwartek 19.04.2018
matematyka 7 4 TOR Klasa do domu

3

p. A. Banaś

 

 

usł. dod. hot. 3 4 TH p. M. Jankowiak – j. angielski z 7 gl. (cała klasa)

4

p. A. Tomaś

dyżur: parter, 1 zmiana

p. M. Bieniek

j. niemiecki 1 2 TH (gr.) Grupa na 9.00
j. niemiecki 2 4 TH (gr.) p. A. Ossowska – j. angielski (połączy)
j. niemiecki z 3 3 TR (gr.) Klasa na praktyce zawodowej
j. niemiecki z 4 2 TŻ (gr.) p. A. Ossowska – j. angielski zaw. (cała klasa)

5

p. K. Pilska

 

prac. mark. 2-4 2 TOR p. B. Bogaczyk – prac. sprzedaży, z 6-8 gl. w czwartek 19.04.2018
j. niemiecki 5 4 TOR/TR(gr) p. A. Ossowska – j. angielski (połączy)

6

p. M. Zatoński

 

poj. roln. 1 1 MO p. M. Bieniek – w-f, z 2 gl.
wyp i zas. b. 2 2 TŻ p. E. Jakubiel – zajęcia biblioteczne
obsł. tech. 3-4 1 MO (gr.) p. J. Przyszlak – obróbka ręczna i masz.
obsł. tech. 5-6 1 MO (gr.) Grupa do domu

 

p. M. Gierczak

 

 

biologia 2 1 TRO p. S. Stykowski – zw, z 7 gl. w piątek 20.04.2018

6

p. R. Ćmikiewicz

dyżur: warsztaty

p. W. Włudarczyk

obsł. tech. 3-4 1 MO (gr.) p. J. Przyszlak – obróbka ręczna i masz.
obsł. tech. 5-6 1 MO (gr.) Grupa do domu

Klasa 1 MO, 2 gl: zajęcia warsztatowe, z 7 gl.

16 kwietnia 2018r. (poniedziałek)

Lp

Nazwisko i imię

n-la nieobecnego

przedmiot nr lekcji klasa nauczyciel zastępujący

1

p. M. Stachowicz

 

tech. gastr. 3 2 TŻ p. M. Gierczak (zast. płatne)
prac. gastr. 4-8 2 TŻ (gr.) p. M. Gierczak (zast. płatne)

2

p. A. Paluch

 

matematyka 1 4 TR Klasa na 9.00
matematyka 2 4 TOR p. M. Wester – j. polski, z 7 gl. w czwartek 19.04.2018
matematyka 3 4 TOR p. A. Ossowska – j. angielski, z 7 gl. w środę 18.04.2018 (cała klasa)
matematyka 4 2 TR p. A. Sadko – dział. gosp. w pr. r, z 1 gl. w czwartek 19.04.2018
matematyka 5 3 TŻ p. J. Warcholińska – zw,, z 1 gl.
matematyka 6 2 TR p. W. Pabian – religia, z 7 gl. w środę 18.04.2018
matematyka 7 1 TŻ Klasa do domu

3

p. A. Banaś

 

 

usł. dod. hot. 7 4 TH Klasa do domu

4

p. M. Jakubiec

dyżur: 2 piętro, 10.45 – 11.45

p. B. Bogaczyk

 

prac. obsł. i. 1-2 2 TH Klasa na 9.50
prac. komp. 3 3 TOR p. M. Kaczmarek – elem. prawa…, z 7 gl. w piątek 20.04.2018
prac. komp. 4 3 TOR p. W. Stupnicka – zajęcia wychowawcze

5

p. K. Pilska

 

j. niemiecki 3 4 TH p. M. Jankowiak – j. angielski (połączy)
mark. w r. 4 2 TOR p. B. Bogaczyk – sprzedaż w reklamie, z 8 gl. w środę 25.04.2018
org. i tech. r. 5 3 TOR p. B. Bogaczyk – zajęcia biblioteczne
mark. w r. 6 2 TOR p. B. Bogaczyk – prac. sprzedaży, z 8 gl. w czwartek 26.04.2018
j. niemiecki z 7 3 TAO (gr.) Grupa do domu

6

p. M. Zatoński

dyżur: warsztaty

p. Z. Horżaniecki

podst. tech. 1 2 MO Klasa na 9.00
poj. roln. 2 3 MO p. Z. Horżaniecki – obsł. tech., z 7 gl. (cała klasa)
obsł. tech. 3-6 3 MO (gr.) p. Z. Horżaniecki - połączy
obsł. tech. 7 3 MO (gr.) Klasa do domu – lekcja odbyła się na 2 gl.

13 kwietnia 2018r. (piątek)

Lp

Nazwisko i imię

n-la nieobecnego

przedmiot nr lekcji klasa nauczyciel zastępujący

1

p. M. Stachowicz

 

w-f 3 4 TOR p. M. Wester – j. polski, z 4 gl.
w-f 5 4 TOR Klasa do domu
techn. gastr 6 1 TŻ p. B. Bogaczyk – zajęcia biblioteczne
w-f 7 3 TH/TR (gr.) Grupa do domu
zw 8 2 TŻ Klasa na wycieczce

2

p. A. Paluch

dyżur: 1 piętro 7.50-8.10

p. W. Włudarczyk

 

matematyka 1 4 TR Klasa na 9.00
matematyka 2 4 TOR p. M. Wester – j. polski, z 1 gl.
matematyka 3 1 MO p. K. Werda – maszyny rolnicze, z 6 gl.
matematyka 4 4 TR Klasa do domu
matematyka 5 3 TŻ Klasa na wycieczce
matematyka 6 4 TOR Klasa do domu

3

p. A. Tomaś

 

 

j. niemiecki 1 3 TH/TŻ (gr.) Grupa na 9.00
j. niemiecki z 2 2 TŻ (gr.) Klasa na wycieczce
j. niemiecki 4-5 2 TŻ (gr.) Klasa na wycieczce
j. niemiecki 6 2 TH (gr.) p. B. Bogaczyk – zajęcia biblioteczne

4

p. K. Pilska

dyżur: 2 piętro 2 zmiana

p. S. Idkowiak

j. niemiecki 1 3 TH/TŻ (gr.) Grupa na 9.00
j. niemiecki 2 4 TH (gr.) p. M. Jankowiak - połączy
mark. w rekl. 3 2 TOR p. B. Bogaczyk – sprzed. w reklamie, z 8 gl. w środę 18.04.2018
j. niemiecki 4 3 TŻ (gr.) Klasa na wycieczce
j. niemiecki z 5 2 TR (gr.) Klasa na wycieczce
org. i tech. r. 6 3 TOR Grupa do domu
zw 7 2 TR Klasa na wycieczce

5

p. M. Kaczmarek

 

j. polski 2 4 TR p. W. Włudarczyk – technika w rolnictwie (za 2 TR)
prac. kamp.r. 3-5 3 TOR Grupa do domu
j. polski 6 4 TR Klasa do domu
elem. prawa.. 7 3 TOR Grupa do domu

6

p. M. Błachaniec

dyżur: parter, 2 zmiana

p. K. Zawierucha

w-f 1 3 TAO (gr.) p. A. Gralak - połączy
w-f 2 2 THO (gr.) p. A. Gralak - połączy
w-f 3 1 TH/TŻ (gr.) p. D. Zychowicz – zajęcia biblioteczne
w-f 4 1 TRO (gr.) p. A. Gralak - połączy
w-f 5 4 TR Klasa do domu
w-f 6 2 MO Klasa do domu
w-f 7 3 TR/TH(gr.) Grupa do domu

7

p. D. Zygmunt

dyżur: parter, 1 zmiana

p. A. Ossowska

geografia 1 4 TH Klasa na 9.00
geografia 2 1 TŻ p. M. Gierczak – biologia
geografia 3 2 TH p. M. Jankowiak – j. angielski (za 2 TŻ)
geografia 4 2 TH p. K. Werda – opieka nad klasą (za 2 TR)
geografia 5 1 MO Klasa do domu

8

p. J. Warcholińska

dyżur: internat,

od 11.40

p. A. Wieczorek

prac. o.kons. 2-3 3 TH (gr.) p. M. Jakubiec – prac. obsł. inf., z 4 i 5 gl. (cała klasa)
prac. o.kons. 4-5 3 TH (gr.) Grupa do domu
org. pr. sł. p. 6 3 TH Klasa do domu
chemia 7 2 TŻ Klasa na wycieczce

9

p. T. Gawrysiak

 

prac. gastr. 1-5 2 TŻ (gr.) Klasa na wycieczce

10

p. S. Stykowski

dyżur: 1 piętro 1 zmiana

p. M. Jankowiak

 

matematyka 1 2 TOR Grupa na 9.00
matematyka 2 2 MO p. A. Okulicz – j. niemiecki, z 5 gl.
matematyka 4 4 TH p. M. Jankowiak – j. angielski (za 3 TŻ)
matematyka 5 4 TH p. D. Zychowicz – zajęcia biblioteczne
matematyka 6 1 TRO Klasa do domu
zw 7 1 TRO Klasa do domu

11

p. D. Sobocińska

 

j. angielski z. 6 2 TH (gr.) p. B. Bogaczyk – zajęcia biblioteczne

Uczniowie klasy 2 TR, którzy nie jadą na wycieczkę – zajęcia wg planu lekcji klasy 2 THO (gr. TH)

Uczniowie klas 2 TŻ i 3 TŻ, którzy nie jadą na wycieczkę – zajęcia wg planu lekcji klasy 1 TŻ

Lp

Nazwisko i imię

n-la nieobecnego

zajęcia Godz. nauczyciel zastępujący

1

p. D. Tarka

 

Dyżur w internacie

12.30 – 15.30

p. R. Ćmikiewicz (zast. płatne)


12 kwietnia 2018r. (czwartek)

Lp

Nazwisko i imię

n-la nieobecnego

przedmiot nr lekcji klasa nauczyciel zastępujący

1

p. M. Stachowicz

 

prac. gastr. 1-4 1 TŻ (gr.) p. T. Gawrysiak - połączy
w-f 5 3 TR/TH (gr.)

Gr. 3 TR: praktyka zawodowa

Gr. 3 TH: p. M. Błachaniec - połączy

2

p. A. Paluch

 

matematyka 1 4 TOR Klasa na 9.00
matematyka 2 1 TŻ

Gr. j. ang. pocz. – p. M. Jankowiak, z 1 gl.,

Gr. j. ang. kont – na 9.50

matematyka 3 4 TR p. A. Muszyńska – zw, z 7 gl. w czwartek 19.04.2018
matematyka 4 1 TŻ p. D. Sobocińska – wok, s. 209
matematyka 6 4 TR Klasa do domu

3

p. M. Zatoński

dyżur: 1 piętro 1 zmiana

p. M. Jankowiak

 

 

poj. roln. 1 2 MO Klasa na 9.00
podst. tech. 2 2 MO p. A. Gralak – w-f (za 2 TR)
poj. roln. 3 3 MO p. A. Sadko – poj. roln. (za 2 TR)
zw 4 1 MO Klasa do domu
wyp. i zas.b. 5 1 TŻ p. M. Jakubiec- informatyka, z 7 gl. we wtorek 17.04.2018
wyp. i zas.b. 6 2 TŻ p. M. Wester – j. polski, z 8 gl.

4

p. K. Pilska

dyżur: 2 piętro 1 zmiana

p. M. Jakubiec

prac. mark. 1-2 1 TOR p. B. Bogaczyk – prac. sprzedaży z 6-7 gl. w środę 18.04.2018
j. niemiecki 3 3 TH/TŻ (gr.) p. A. Tomaś - połączy
j. niemiecki 4 4TOR/TR(gr) p. A. Tomaś - połączy
j. niemiecki 5 1 MO Klasa do domu
j. niemiecki 6-7 4 TH (gr.) Grupa do domu

5

p. M. Kaczmarek

dyżur: 2 piętro 2 zmiana

p. A. Ossowska

j. polski 1-2 4 TR Klasa na 9.50
prac. kamp.r. 4 3 TOR

Gr. j. ang. pocz.:p. M. Jankowiak – j. angielski, z 8 gl.

Gr. j. ang. kont.: p. A. Ossowska – j. angielski, z 8 gl.

prac. kamp.r. 5-6 3 TOR Klasa do domu
j. polski 7-8 1 TŻ Klasa do domu

6

p. M. Bieniek

dyżur: teren szkoły 1 zmiana

p. A. Sadko

w-f 1 1 MO p. A. Sadko – edb (za 2 TR)
w-f 2 1 MO p. W. Stupnicka - WDŻ
w-f 3 4 TH p. E. Jakubiel – zajęcia biblioteczne

7

p. D. Zygmunt

dyżur: parter 1 zmiana

p. M. Błachaniec

geografia 1 3 TH Klasa na 9.00
geografia 2 1 TH

Gr. j. ang. pocz. – p. M. Jankowiak, z 1 gl.,

Gr. j. ang. kont – na 9.50

geografia 4 1 TRO p. A. Muszyńska – prod. rośl., z 6 gl. (cała klasa)
geografia 5 4 TH p. A. Tomaś – j. niemiecki, z 7 gl. (cała klasa)
geografia 6 3 TH p. W. Stupnicka - WDŻ

Lp

Nazwisko i imię

n-la nieobecnego

zajęcia Godz. nauczyciel zastępujący

1

p. D. Tarka

 

Dyżur w internacie

6.00 – 8.30

p. J. Przyszlak (zast. płatne)
2 p. D. Zygmunt Dyżur w internacie 16.00-22.00 p. J. Warcholińska (zast. płatne)

11 kwietnia 2018r. (środa)

Lp

Nazwisko i imię

n-la nieobecnego

przedmiot nr lekcji klasa nauczyciel zastępujący

1

p. M. Stachowicz

 

w-f 5 4 TOR p. M. Błachaniec – w-f (połączy)
tech. gastr. 6 2 TŻ p. J. Warcholińska – techn. gastr. (zast. płatne), s. 4i
tech. gastr. 7 1 TŻ p. J. Warcholińska – techn. gastr. (zast. płatne), s. 4i

2

p. S. Stykowski

 

matematyka 2 3 TH p. W. Stupnicka – WDŻ
matematyka 3 1 TH p. A. Tomaś – j. niemiecki (zast. płatne)
matematyka 4 2 TOR p. B. Bogaczyk – sprzedaż w reklamie, z 8 gl.
matematyka 5 3 TR Klasa na praktyce zawodowej
matematyka 6 1 TH

Gr. 1: p. D. Zychowicz – zajęcia biblioteczne

Gr. 2: do domu

matematyka 7 3 TAO p. W. Stupnicka - WDŻ

3

p. M. Zatoński

 

 

poj. roln. 1 2 MO Klasa na 9.00
poj. roln. 2 1 MO p. J. Karpińska- religia, z 5 gl.
uzytk. poj.. 3-7 2 MO (gr.) p. H. Baryła - połączy

4

p. A. Paluch

dyżur: 2 piętro, 10.45-10.55

p. M. Kaczmarek

 

matematyka 3 1 MO p. W. Włudarczyk, podstawy techniki, z 6 gl.
matematyka 4 2 TH p. D. Zychowicz – zajęcia biblioteczne

Lp

Nazwisko i imię

n-la nieobecnego

zajęcia Godz. nauczyciel zastępujący

1

p. D. Tarka

 

Dyżur w internacie

6.00 – 8.30

p. R. Ćmikiewicz (zast. płatne)

10 kwietnia 2018r. (wtorek)

Lp

Nazwisko i imię

n-la nieobecnego

przedmiot nr lekcji klasa nauczyciel zastępujący

1

p. M. Stachowicz

 

prac. gastr. 1-4 1 TŻ (gr.) p. T. Gawrysiak - połączy
w-f 5 3 TR/TH (gr.)

Gr. 3 TR: praktyka zawodowa

Gr. 3 TH: p. M. Błachaniec - połączy

2

p. S. Stykowski

dyżur: 1 piętro 2 zmiana

- p. A. Ossowska

matematyka 1-2 3 TR Klasa na praktyce zawodowej
matematyka 4 1 TRO p. M. Jankowiak – j. angielski, z 1 gl. (gr. j. ang. kont. – na 9.00)
matematyka 5 1 TRO

Gr. 1 TOR – p. B. Bogaczyk – prac. sprzed., z 7 gl. w środę 11.04.18

Gr. 1 TR – p. E. Jakubiel – zajęcia biblioteczne

matematyka 6 4 TH p. A. Banaś – usł. dod. w hot., z 3 gl.
matematyka 7 3 TAO Klasa do domu

3

p. M. Zatoński

 

 

poj. roln. 1 1 MO p. M. Gierczak – biologia, z 7 gl. w środę 11.04.2018
wyp. i zas. b. 2 2 TŻ p. W. Stupnicka – zajęcia wychowawcze
obr. ręcz. 3-5 1 MO (gr.) p. R. Ćmikiewicz – połączy
obr. ręcz. 6-7 1 MO (gr.) Grupa do domu

4

p. K. Margan

 

hist. i społ. 4 3 TAO p. S. Idkowiak – j. polski, z 8 gl. w czwartek 12.04.2018

Klasa 4 TH, 3 gl.: p. M. Jankowiak – j. angielski, z 7 gl.

Lp

Nazwisko i imię

n-la nieobecnego

zajęcia Godz. nauczyciel zastępujący

1

p. D. Tarka

 

Dyżur w internacie

6.00 – 8.30

p. R. Ćmikiewicz (zast. płatne)

Dyżur w internacie 12.30 – 16.00 p. W. Stupnicka (zast. płatne)

9 kwietnia 2018r. (poniedziałek)

Lp

Nazwisko i imię

n-la nieobecnego

przedmiot nr lekcji klasa nauczyciel zastępujący

1

p. M. Stachowicz

 

tech. gastr. 3 2 TŻ p. M. Gierczak (zast. płatne)
prac. gastr. 4-8 2 TŻ (gr.) p. M. Gierczak (zast. płatne)

2

p. D. Zygmunt

 

geografia 1 4 TH p. A. Banaś – usł. dod. w hot., z 7 gl. w poniedziałek 16.04.2018
geografia 2 4 TH p. S. Idkowiak – j. polski, z 6 gl.

3

p. M. Zatoński

dyżur: warsztaty -

p. Z. Horżaniecki

 

podst. techn. 1 2 MO Klasa na 9.00
poj. roln. 2 3 MO p. Z. Horżaniecki – obsł. tech., z 7 gl. (cała klasa)
obsł. tech. 3-6 3 MO (gr.) p. Z. Horżaniecki – połączy
obsł. tech. 7 3 MO (gr.) Klasa do domu

4 kwietnia 2018r. (środa)

Lp

Nazwisko i imię

n-la nieobecnego

przedmiot nr lekcji klasa nauczyciel zastępujący

1

p. M. Stachowicz

 

w-f 5 4 TOR p. M. Błachaniec – w-f (połączy)
tech. gastr. 6 2 TŻ p. J. Warcholińska – techn. gastr. (zast. płatne), s. 4i
tech. gastr. 7 1 TŻ p. J. Warcholińska – techn. gastr. (zast. płatne), s. 4i

2

p. M. Gierczak

 

org. pr. gastr. 4 3 TŻ p. W. Stupnicka – WDŻ, s. 23

3

p. D. Sobocińska

 

j. angielski 6-7 3 TH/TŻ (gr.) p. M. Jankowiak – połączy, s. 107

28 marca 2018r. (środa)

Lp

Nazwisko i imię

n-la nieobecnego

przedmiot nr lekcji klasa nauczyciel zastępujący

1

p. M. Stachowicz

 

w-f 5 4 TOR p. M. Błachaniec – w-f (połączy)
tech. gastr. 6 2 TŻ p. J. Warcholińska – techn. gastr. (zast. płatne), s. 4i
tech. gastr. 7 1 TŻ p. J. Warcholińska – techn. gastr. (zast. płatne), s. 4i

27 marca 2018r. (wtorek)

Lp

Nazwisko i imię

n-la nieobecnego

przedmiot nr lekcji klasa nauczyciel zastępujący

1

p. M. Stachowicz

 

prac. gastr. 1-4 1 TŻ (gr.) p. T. Gawrysiak - połączy
w-f 5 3 TR/TH (gr.)

Gr. 3 TR: p. A. Gralak – połączy

Gr. 3 TH: p. M. Błachaniec - połączy

2

p. A. Paluch

dyżur: 2 piętro 1 zmiana

p. M. Kaczmarek

 

matematyka 1 4 TR Klasa na 9.00
matematyka 2 2 TR Klasa na wycieczce (spotkanie na salce warsztatowej)
matematyka 3 3 MO p. W. Stupnicka – WDŻ, s. 209
matematyka 4 2 TH p. D. Sobocińska – j. angielski zaw., z 1 gl. (cała grupa)
matematyka 6 2 TŻ p. M. Wester – j. polski, z 8 gl. w czwartek 5.04.2018
matematyka 7 4 TOR Klasa do domu

3

p. M. Zatoński

 

poj. roln. 1 1 MO Klasa na 9.00
wyp i zas. b. 2 2 TŻ p. E. Jakubiel – zajęcia biblioteczne
obr. ręczna.. 3 - 7 1 MO p. R. Ćmikiewicz – połączy

23 marca 2018r. (piątek)

Lp

Nazwisko i imię

n-la nieobecnego

przedmiot nr lekcji klasa nauczyciel zastępujący

1

p. M. Stachowicz

 

w-f 3 4 TOR p. S. Stykowski – matematyka (zast. płatne)
w-f 5 4 TOR p. A. Gralak – w-f (zast. płatne)
techn. gastr 6 1 TŻ p. T. Gawrysiak (zast. płatne)
w-f 7 3 TH/TR (gr.) Grupa do domu
zw 8 2 TŻ Klasa do domu

2

p. A. Tomaś

 

j. niemiecki 1 3 TH/TŻ (gr.) Grupa na 9.00
j. niemiecki 2 2 TŻ (gr.) Grupa na 9.50
j. niemiecki 4 2 TŻ (gr.) p. T. Gawrysiak – połączy
zw 5 2 TŻ (gr.) p. T. Gawrysiak – połączy
j. niemiecki 6 2 TH (gr.) p. D. Sobocińska - połączy

3

p. K. Pilska

dyżur: 2 piętro 2 zmiana

p. M. Kaczmarek

j. niemiecki 1 3 TH/TŻ (gr.) Grupa na 9.00
j. niemiecki 2 4 TH (gr.) p. M. Jankowiak – j. angielski (połączy)
mark. w rekl. 3 2 TOR p. B. Bogaczyk – sprzedaż w rekl., z 8 gl. w środę 28.03.2018
j. niemiecki zz. 4 3 TŻ (gr.) p. D. Zychowicz – zajęcia biblioteczne
j. niemiecki 5 2 TR (gr.) p. D. Zychowicz – zajęcia biblioteczne
org. i tech. r. 6 3 TOR p. B. Bogaczyk –zajęcia biblioteczne
zw 7 2 TR Klasa do domu

4

p. K. Zawierucha

 

fizyka 4 1 MO p. M. Gierczak – biologia, z 6 gl.
fizyka 5 1 TRO p. D. Sobocińska – wiedza o kulturze
fizyka 6 1 TH p. A. Wieczorek – prac. hot., z 8 gl. (cała klasa)
fizyka 7 1 TŻ Klasa do domu

22 marca 2018r. (czwartek)

Lp

Nazwisko i imię

n-la nieobecnego

przedmiot nr lekcji klasa nauczyciel zastępujący

1

p. M. Stachowicz

 

techn. gastr 1-3 2 TŻ p. T. Gawrysiak - połączy
w-f 4 3 TH/TR (gr.)

Gr. 3 TH: p. M. Błachaniec - połączy

Gr. 3 TR: p. A. Gralak - połączy

2

p. A. Tomaś

dyżur: 1 piętro 2 zmiana

p. A. Muszyńska

j. niemiecki 1 2 THO (gr.) Grupa na 9.00
j. niemiecki 3 3 TH/TŻ (gr.) p. B. Bogaczyk – zajęcia biblioteczne
j. niemiecki 4 4 TR/TOR (gr.)

Gr. 4 TR: p. B. Bogaczyk – zajęcia biblioteczne

Gr. 4 TOR: p. W. Stupnicka – zajęcia wychowawcze

zw 6 4 TOR p. A. Paluch – matematyka – z 6 gl. w piątek, 23.03.2018
j. niemiecki 7 4 TH (gr.) Grupa do domu

3

p. K. Pilska

dyżur: 2 piętro 1 zmiana

p. M. Jakubiec

prac. mark. 1 - 2 1 TOR p. B. Bogaczyk – prac. sprzedaży, z 6 i 7 gl. w środę 28.03.2018
j. niemiecki 3 3 TH/TŻ (gr.) p. B. Bogaczyk – zajęcia biblioteczne
j. niemiecki 4 4 TR/TOR (gr.)

Gr. 4 TR: p. B. Bogaczyk – zajęcia biblioteczne

Gr. 4 TOR: p. W. Stupnicka – zajęcia wychowawcze

j. niemiecki 5 1 MO p. W. Stupnicka – WDŻ, s. 108
j. niemiecki 6-7 4 TH (gr.) Grupa do domu

4

p. M. Gierczak

 

prac. pl. żyw 4-5 3 TŻ (gr.) p. T. Gawrysiak - połączy
biologia 6 1 TŻ p. D. Sobocińska – wiedza o kulturze, z 6 gl. we wtorek 20.03.2018

5

p. A. Sadko

 

dział. gos. w 4 2 TŻ p. M. Wester – j. polski, z 8 gl.

21 marca 2018r. (środa)

Lp

Nazwisko i imię

n-la nieobecnego

przedmiot nr lekcji klasa nauczyciel zastępujący

1

p. M. Stachowicz

 

w-f 5 4 TOR p. M. Błachaniec – w-f (połączy)
tech. gastr. 6 2 TŻ p. J. Warcholińska – techn. gastr. (zast. płatne), s. 4i
tech. gastr. 7 1 TŻ p. J. Warcholińska – techn. gastr. (zast. płatne), s. 4i

2

p. A. Tomaś

 

j. niemiecki 1 2 THO (gr.) Grupa na 9.00
j. niemiecki 2 2 TŻ (gr.) p. A. Okulicz – połączy, s. 105
j. niemiecki 3 3 TR (gr.) p. A. Okulicz – połączy, s. 26
j. niemiecki 4 3 TAO (gr.) p. A. Okulicz – połączy, s. 26
j. niemiecki 5 2 THO (gr.) p. M. Jankowiak – połączy, s. 107
j. niemiecki 6 4 TR/TOR (gr.)

Gr. j. ang. kont. – p. A. Ossowska, z 7 gl.

Gr. j. niem, kont. – do domu

3

p. K. Pilska

 

j. niemiecki 1 1 TH/TŻ (gr.) Grupa na 9.00
j. niemiecki 3 2 TR (gr.) p. M. Jankowiak – połączy, s. 107
j. niemiecki 5 2 TR (gr.) p. A. Ossowska – połączy, s. 110
j. niemiecki 6 4 TR/TOR (gr.)

Gr. j. ang. kont. – p. A. Ossowska, z 7 gl.

Gr. j. niem, kont. – do domu

j. niemiecki 7 4 TR/TOR (gr.) Grupa do domu
j. niemiecki 8 3 TAO (gr.) Grupa do domu

4

p. K. Werda

 

prod. zwierz. 1 1 TR Grupa na 9.00
prac. prod. 3-4 1 TR p. M. Jakubiec - połączy
prac. prod. 5-7 1 TR Grupa do domu

5

p. Z. Horżaniecki

 

obsł. tech. 2-4 3 MO (gr.) p. J. Przyszlak - połączy
obsł. tech. 5-6 3 MO (gr.) Grupa do domu

6

p. A. Muszyńska

dyżur: 1 piętro 1 zmiana

p. M. Jankowiak

prod. rośl. 1 3 TR Grupa na 9.00
prod. rośl. 2 2 TR p. M. Jakubiec – podst. przeds., z 8 gl. w poniedziałek 26.03.2018
prac. prod. 3-4 1 TR p. M. Jakubiec - połączy
prac. prod. 5-7 1 TR Grupa do domu

7

p. A. Wieczorek

 

prac. hot. 5 3 TH (gr.) p. A. Banaś - połączy
org. pr. s.p. 6 4 TH p. B. Bogaczyk – zajęcia biblioteczne
prac. hot. 7-8 1 TH (gr.) Grupa do domu

8

p. J. Przyszlak obsł. tech. 5-6 3 MO (gr.) Grupa do domu
9

p. W. Włudarczyk

 

masz. roln. 1 3 MO p. J. Przyszlak – obsł. tech., z 7 gl.
masz. roln. 2 2 MO p. M. Zatoński – pojazdy rolnicze (połączy)
przep. r.d. 4 1 MO p. J. Karpińska – religia, z 6 gl
podst. tech. 6 1 MO Klasa do domu


20 marca 2018r. (wtorek)

Lp

Nazwisko i imię

n-la nieobecnego

przedmiot nr lekcji klasa nauczyciel zastępujący

1

p. M. Stachowicz

 

prac. gastr. 1-4 1 TŻ (gr.) p. T. Gawrysiak - połączy
w-f 5 3 TR/TH (gr.)

Gr. 3 TR: p. A. Gralak – połączy

Gr. 3 TH: p. M. Błachaniec - połączy

2

p. A. Tomaś

dyżur: parter 1 zmiana

p. S. Idkowiak

 

j. niemiecki 1 2 TH (gr.) Grupa na 9.00
j. niemiecki 2 4 TH (gr.) p. A. Ossowska – j. angielski (połączy), s. 110
j. niemiecki 3 3 TR (gr.) p. M. Jankowiak – połączy, s. 107
j. niemiecki 4 2 TŻ (gr.) p. B. Bogaczyk – zajęcia biblioteczne
j. niemiecki 5 2 THO (gr.) p. M. Jankowiak – połączy, s. 107
j. niemiecki z 6 3 MO p. W. Stupnicka – WDŻ, s. 108
j. niemiecki 7 2 TŻ (gr.) Grupa do domu

3

p. K. Pilska

 

j. niemiecki 1 4 TH (gr.) Grupa na 9.00
prac. mark. 2-4 2 TOR Grupa na wycieczce
j. niemiecki 5 4 TOR/TR (gr.) p. A. Ossowska – j. angielski (połączy), s. 108

4

p. M. Kaczmarek

 

org. i tech. r. 1 2 TOR Klasa na wycieczce
j. polski 3 4 TR p. B. Bogaczyk – zajęcia biblioteczne
j. polski 4 4 TR p. M. Wester – j. polski, s. 25

5

p. D. Sobocińska

 

j. angielski z 1 2 TH (gr.) Grupa na 9.00
j. polski 6 1 TŻ p. M. Gierczak – biologia, z 6 gl. w czwartek 22.03.2018

19 marca 2018r. (poniedziałek)

Lp

Nazwisko i imię

n-la nieobecnego

przedmiot nr lekcji klasa nauczyciel zastępujący

1

p. M. Stachowicz

 

tech. gastr. 3 2 TŻ p. M. Gierczak (zast. płatne)
prac. gastr. 4-6 2 TŻ (gr.) p. M. Gierczak (zast. płatne)
prac. gastr. 7-8 2 TŻ (gr.) Grupa do domu

2

p. A. Tomaś

 

j. niemiecki 2 1 TH/TŻ (gr.) p. B. Bogaczyk – zajęcia biblioteczne
j. niemiecki 3 1 TRO (gr.) p. A. Okulicz – połączy
j. niemiecki 4 1 TRO (gr.) p. M. Jankowiak – j. angielski (połączy)
j. niemiecki 5 1 TH/TŻ (gr.) p. D. Sobocińska – j. angielski
j. niemiecki 6 3 TAO (gr.) p. M. Jankowiak – j. angielski (połączy)
j. niemiecki 7 4 TR/TOR (gr.) Grupa do domu

16 marca 2018r. (piątek)

Lp

Nazwisko i imię

n-la nieobecnego

przedmiot nr lekcji klasa nauczyciel zastępujący
1

p. M. Stachowicz

 

w-f 3 4 TOR p. A. Tomaś – j. niemiecki, z 7 gl. w poniedziałek 19.03.18 (cała klasa)
w-f 5 4 TOR p. D. Zychowicz – zajęcia biblioteczne
techn. gastr 6 1 TŻ p. T. Gawrysiak (zast. płatne)
w-f 7 3 TH/TR (gr.) Grupa do domu
zw 8 2 TŻ Klasa do domu
2

p. M. Kaczmarek

 

j. polski 2 4 TR p. A. Paluch – matematyka, z 1 gl.
prac.kamp.r. 3 3 TOR p. S. Stykowski – matematyka (zast. płatne)
prac.kamp.r. 4 3 TOR Klasa do domu
prac.kamp.r. 5 3 TOR Klasa do domu
j. polski 6 4 TR Klasa do domu
elem. prawa.. 7 3 TOR Klasa do domu
3 p. S. Idkowiak j. polski 3 4 TH p. A. Banaś – usł. dod. w hot., z 7 gl. w poniedziałek 19.03.2018
j. polski 4 1 TH Klasa na wycieczce
j. polski 6 3 TR Gr. 1 i 3 – do domu / Gr. 2: p. B. Bogaczyk – zaj. biblioteczne
4

p. K. Pilska

dyżur: 2 piętro, 2 zmiana

p. M. Jakubiec

j. niemiecki 1 3 TH/TŻ (gr.) Grupa na 9.00
j. niemiecki 2 4 TH (gr.) p. M. Jankowiak – połączy
mark. w rekl. 3 2 TOR p. B. Bogaczyk – sprzedaż w rekl., z 8 gl. w środę 14.03.2018
j. niemiecki zz. 4 3 TŻ (gr.) p. M. Jankowiak – połączy
j. niemiecki 5 2 TR (gr.) p. A. Ossowska – j. angielski (połączy)
org. i tech. r. 6 3 TOR Klasa do domu
zw 7 2 TR Klasa do domu
8

p. D. Sobocińska

 

j. angielski z. 6 2 TH (gr.) p. A. Tomaś - połączy
9

p. M. Błachaniec

dyżur: parter, 2 zmiana

p. A. Gralak

w-f 1 3 TAO (gr.) Grupa na 9.00
w-f 2 2 THO (gr.) p. A. Gralak - połączy
w-f 3 1 TH/TŻ (gr.) Gr. 1 TH: wycieczka / Gr. 1 TŻ - p. A. Gralak – w-f
w-f 4 1 TRO (gr.) p. D. Zychowicz- zajęcia biblioteczne
w-f 5 4 TR Klasa do domu
w-f 6 2 MO Klasa do domu
w-f 7 3 TH/TR (gr.) Grupa do domu
11

p. A. Muszyńska

 

tech. w roln. 1 2 TR Klasa na 9.00
tech. w roln. 3 2 TR p. D. Zychowicz- zajęcia biblioteczne
prod. rośl. 4 3 TR p. W. Stupnicka – zajęcia wychowawcze

15 marca 2018r. (czwartek)

Lp

Nazwisko i imię

n-la nieobecnego

Przyczyna nieobecności przedmiot nr lekcji klasa nauczyciel zastępujący
1

p. M. Stachowicz

 

L4 techn. gastr 1-3 2 TŻ p. T. Gawrysiak - połączy
w-f 4 3 TH/TR (gr.)

Gr. 3 TH: p. W. Pabian – religia, z 1 gl. w poniedziałek 26.03.2018

Gr. 3 TR – p. A. Gralak - połączy

2

p. M. Kaczmarek

dyżur: 2 piętro, 2 zmiana

p. M. Jakubiec

 

L4 j. polski 1-2 4 TR Klasa na 9.50
prac.kamp.r. 4 3 TOR p. M. Jakubiec – prac. grafiki komp., z 1 gl.
prac.kamp.r. 5 3 TOR p. B. Bogaczyk – zajęcia biblioteczne
prac.kamp.r. 6 3 TOR p. W. Stupnicka - zajęcia biblioteczne
j. polski 7-8 1 TŻ Klasa do domu
3

p. M. Zatoński

dyżur: 1 piętro, 1 zmiana

p. M. Jankowiak

 

L4 poj. roln. 1 2 MO Klasa na 9.00
podst.tech. 2 2MO p. W. Stupnicka – wdż, s. 112
poj. roln. 3 3 MO p. B. Bogaczyk – zajęcia biblioteczne
zw 4 1 MO Klasa do domu
wyp. i zas. b. 5 1 TŻ p. D. Sobocińska – wok,, z 6 gl. we wtorek 5.03.2018, s. 112
wyp. i zas. b. 6 2 TŻ p. W. Stupnicka - zajęcia biblioteczne
4

p. K. Pilska

dyżur: 2 piętro, 1 zmiana

p. A. Paluch

 

L4 prac. mark. 1 - 2 1 TOR p. B. Bogaczyk – prac. sprzedaży, z 6 i 7 gl. w środę 21.02.2018
j. niemiecki 3 3 TH/TŻ (gr.) p. A. Tomaś – połączy
j. niemiecki 4 4 TR/TOR (gr.) p. A. Tomaś – połączy
j. niemiecki 5 1 MO Klasa do domu
j. niemiecki 6-7 4 TH (gr.) Grupa do domu
8

p. A. Wieczorek

 

Próbny egzamin podst. hot. 3 1 TH p. M. Bieniek – w-f (za 4 TH)
zw 5 1 TH p. D. Zygmunt – geografia (za 4 TH)
9

p. M. Błachaniec

 

L4 w-f 1 3 TŻ (gr.) Grupa na 9.00
w-f 3 2 THO (gr.) p. A. Gralak - połączy
w-f 4 3 TH/TR (gr.)

Gr. 3 TH: p. W. Pabian – religia, z 1 gl. w poniedziałek 26.03.2018

Gr. 3 TR – p. A. Gralak - połączy

w-f 5 1 TRO (gr.) Grupa do domu
11

p. A. Muszyńska

 

L4 prod. rośl. 1 1 TR Klasa na 9.00
tech. w roln. 2 3 TR p. A. Tomaś – j. niemiecki   (zast. płatne)
prod. rośl. 4 2 TR p. M. Wester – j. polski, z 6 gl.
prod. rośl. 6 1 TR Klasa do domu
zw 7 4 TR Klasa do domu

14 marca 2018r. (środa)

Lp

Nazwisko i imię

n-la nieobecnego

przedmiot nr lekcji klasa nauczyciel zastępujący
1

p. M. Stachowicz

 

w-f 5 4 TOR p. D. Zychowicz – zajęcia biblioteczne
tech. gastr. 6 2 TŻ p. J. Warcholińska – techn. gastr. (zast. płatne), s. 4i
tech. gastr. 7 1 TŻ p. J. Warcholińska – techn. gastr. (zast. płatne), s. 4i
2

p. M. Kaczmarek

 

zw 2 3 TAO p. B. Bogaczyk – zajęcia biblioteczne
j. polski 3 4 TR p. M. Wester – j. polski, s. 25
j. polski 4 4 TR p. M. Wester – j. polski, s. 25
j. polski 5 4 TR p. D. Zychowicz – zajęcia biblioteczne
org. i tech. r. 6 2 TOR Klasa do domu,
elem. prawa.. 7 2 TOR Klasa do domu
3

p. M. Zatoński

 

poj. roln. 1 2 MO Klasa na 9.00
poj. roln. 2 1 MO p. J. Karpińska – religia, z 5 gl., s. 211
użytkow.. 3 - 5 2 MO (gr.) p. H. Baryła - połączy
użytkow.. 6-7 2 MO (gr.) Grupa do domu
4

p. K. Pilska

 

j. niemiecki 1 1 TH/TŻ (gr.) Grupa na 9.00
j. niemiecki 3 2 TR (gr.) p. M. Jankowiak - połączy
j. niemiecki 5 2 TR (gr.) p. A. Ossowska - połączy
j. niemiecki 6 - 7 4 TOR/TR (gr.) Grupa do domu
j. niemiecki z 8 3 TAO (gr.) Grupa do domu
5

p. A. Paluch

 

matematyka 4 2 TH p. D. Sobocińska – j. angielski zaw., s. 112
6

p. S. Stykowski

 

matematyka 4 2 TOR p. D. Sobocińska – j. angielski zaw., s. 112
matematyka 5 3 TR p. D. Sobocińska – j. angielski, s. 112
7

p. S. Idkowiak

 

j. polski 2 1 TRO p. D. Sobocińska  -WOK, s. 114
8

p. A. Wieczorek

 

org. pr. sł. p. 6 4 TH p. D. Zychowicz – zajęcia biblioteczne
prac. hot. 7-8 1 TH (gr.) Grupa do domu
9

p. M. Błachaniec

 

w-f 1 3 TŻ (gr.) Grupa na 9.00
w-f 2 1 TH/TŻ (gr.) p. A. Gralak – połączy (zajęcia teoretyczne)
w-f 3 2 TŻ (gr.) p. A. Gralak - połączy
w-f 5 3 TAO (gr.) p. A. Gralak - połączy
5

p. A. Paluch

 

matematyka 4 2 TH p. D. Sobocińska – j. angielski zaw., s. 112
10

p. M. Jakubiec

 

mark. w rekl. 3 1 TOR p. B. Bogaczyk – prac. sprzedaży, z 7 gl.

Klasa 1 MO, 5 gl.: p. W. Włudarczyk – podst. techniki, z 6 gl.

Klasa 2 TOR: zajęcia z p. B. Bogaczyk (8 gl.) przeniesione na 3 gl. w piątek  16.03.2018r.

 

13 marca 2018r. (wtorek)

Lp

Nazwisko i imię

n-la nieobecnego

przedmiot nr lekcji klasa nauczyciel zastępujący
1

p. M. Stachowicz

 

prac. gastr. 1 - 4 1 TŻ (gr.) p. T. Gawrysiak - połączy
w-f 5 3 TH/TR (gr.)

Gr. 3 TH: p. W. Pabian – religia, z 1 gl. w poniedziałek 19.03.2018r

Gr. 3 TR: p. A. Gralak - połączy

2

p. M. Kaczmarek

 

org. i tech. r 1 2 TOR Grupa na 9.00
j. polski 3 4 TR p. S. Stykowski – matematyka (zast. płatne), s. 211
j. polski 4 4 TR p. M. Jankowiak – j. angielski (zast. płatne), s.211
3

p. M. Błachaniec

 

w-f 1 3 TŻ (gr.) Grupa na 9.00
w-f 2 4 TR p. W. Stupnicka – zajęcia wychowawcze
w-f 3 2 TŻ (gr.) p. A. Gralak - połączy
w-f 5 3 TH/TR (gr.)

Gr. 3 TH: p. W. Pabian – religia, z 1 gl. w poniedziałek 19.03.2018r

Gr. 3 TR: p. A. Gralak - połączy

w-f 6 3 TAO (gr.) p. A. Gralak - połączy
w-f 7 2 THO (gr.) p. A. Gralak - połączy
4

p. M. Zatoński

 

podst. tech. 1 1 MO p. W. Stupnicka – WDŻ, s. 211
poj. roln. 2 2 TŻ p. B. Bogaczyk – zajęcia biblioteczne
obróbka ... 3 - 5 1 MO (gr.) p. R Ćmikiewicz - połączy
obróbka ... 6-7 1 MO (gr.) Grupa do domu
5

p. K. Pilska

 

j. niemiecki 1 4 TH (gr.) Grupa na 9.00
prac. mark. 2-4 2 TOR p. B. Bogaczyk – prac. sprzedaży, z 6-8 gl. w czwartek 15.03.2018
j. niemiecki 5 4 TR/TOR (gr.) p. A. Ossowska - połączy

12 marca 2018r. (poniedziałek)

Lp

Nazwisko i imię

n-la nieobecnego

przedmiot nr lekcji klasa nauczyciel zastępujący

1

p. A. Banaś

 

usł. dod. w h 7 4 TH

Klasa do domu

2

p. M. Stachowicz

 

tech. gastr. 3 2 TŻ

Gr.1: p. A Ossowska – j. angielski z., z 7 gl.

Gr. 2: p. M. Gierczak – prac. gastr., z 8 gl.

prac. gastr. 4-7 2 TŻ (gr.) p. M. Gierczak - prac. gastronomiczna

3

p. M. Kaczmarek

dyżur: 2 piętro, 1 zmiana

p. K. Pilska

elem. prawa 1 2 TOR Klasa na 9.00
j. polski 2 4 TR p. A. Paluch – matematyka, z 1 gl., s. 209
j. polski 4 1 TŻ p. A. Sadko – dział. gosp. w gastr., z 1 gl.
j. polski 5 4 TR p. M. Wester - połączy
j. polski 6 4 TR p. M. Wester - połączy

4

p. S. Idkowiak

 

zw 7 2 THO

Klasa do domu

5

p. A. Wieczorek

 

podst. hot. 6 2 TŻ

Gr.1: p. E. Jakubiel – zajęcia biblioteczne

Gr. 2: do domu

prac. hot. 7-8 2 TŻ (gr.) Grupa do domu

9 marca 2018r. (piątek)

Lp

Nazwisko i imię

n-la nieobecnego

przedmiot nr lekcji klasa nauczyciel zastępujący

1

p. K. Margan

dyżur: teren szkoły, 2 zmiana

p. A. Gralak

historia 1 1 MO p. K. Werda – maszyny rolnicze, z 7 gl.
historia 2 1 TRO p. M. Kaczmarek – j. polski (za 4 TR), s. 211
hist. i społ. 3 4 TR Klasa na wycieczce
historia 4 2 MO p. A. Paluch – matematyka (za 4 TR), s. 209
historia 5 1 TŻ p. M. Błachaniec – w-f (za 4 TR)
hist. i społ. 6 4 TH p. D. Zygmunt – geografia, z 1 gl.
historia 7 2 THO Klasa do domu

3

p. M. Stachowicz

 

w-f 3 4 TOR p. D. Zychowicz – zajęcia biblioteczne
w-f 4 4 TOR p. M. Wester – j. polski, z 5 gl.
tech. gastr. 6 1 TŻ p. M. Kaczmarek – j. polski, z 8 gl. w czwartek 8.03.2018r
w-f 7 3 TH/TR (gr.) Grupa do domu
zw 8 2 TŻ

Klasa do domu

Klasa 4 TOR, 5 gl.: p. A. Gralak – w-f (zast. płatne)

Uczniowie klasy 4 TR, którzy nie biorą udziału w wycieczce – zajęcia wg planu kl. 4 TH

 

8 marca 2018r. (czwartek)

Lp

Nazwisko i imię

n-la nieobecnego

przedmiot nr lekcji klasa nauczyciel zastępujący

1

p. A. Tomaś

 

j. niemiecki 1 2 THO (gr.) Grupa na 9.00
j. niemiecki 3 3 TH/TŻ (gr.) p. B. Bogaczyk – zajęcia biblioteczne
j. niemiecki 4 4 TR/TOR (gr.) p. K. Pilska - połączy
zw 6 4 TOR p. A. Wieczorek – zajęcia wychowawcze
j. niemiecki 7 4 TH (gr.) p. K. Pilska - połączy

2

p. M. Zatoński

 

poj. roln. 1 2 MO p. M. Bieniek w–f (za 1 MO)
podst. tech. 2 2 MO p. M. Bieniek w–f (za 1 MO)
poj. roln. 3 3 MO p. M. Wester – j. polski (za 1 MO)
zw 4 1 MO Klasa na wycieczce
wyp. i zas.b. 5 1 TŻ p. K Pilska – j. niemiecki (za 1 MO)
wyp. i zas.b. 6 2 TŻ p. A. Paluch – matematyka, z 7 gl. we wtorek 7.03.2018

3

p. M. Stachowicz

 

techn. gastr w-f 1-3 2 TŻ p. T. Gawrysiak - połączy
w-f 4 3 TH/TŻ (gr.)

Gr. 3 TH: p. M. Błachaniec – połączy

Gr. 3 TR – p. A. Gralak - połączy

Uczniowie klasy 1 MO, którzy nie biorą udziału w wycieczce – zajęcia wg planu kl. 2 MO


7 marca 2018r. (środa)

Lp

Nazwisko i imię

n-la nieobecnego

przedmiot nr lekcji klasa nauczyciel zastępujący

1

p. K. Pilska

 

j. niemiecki 1 1 TH/TŻ (gr.) Grupa na 9.00
j. niemiecki 3 2 TR (gr.) p. M. Jankowiak - połączy
j. niemiecki 5 2 TR (gr.) p. A. Ossowska - połączy
j. niemiecki 6 4 TOR/TR (gr.) Grupa do domu
j. niemiecki 7 4 TOR/TR (gr.) Grupa do domu
j. niemiecki z 8 3 TAO (gr.) Grupa do domu

2

p. M. Kaczmarek

 

zw