EGZAMIN ZAWODOWY

HARMONOGRAM EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

CZERWIEC - LIPIEC 2018

Etap Termin

Sala

Liczba zdających

Zawód
Pisemny

19.06.2018 r.

10.00-11.30

(60 minut+30 minut)

105

15 osób

Mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych

M 01- Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

19.06.2018 r.

10.00-11.00

(60 minut )

6 (sala konferencyjna)

24 osoby

Technik hotelarstwa

T 11 – Planowanie i realizacja usług w recepcji

19.06.2018 r.

10.00-11.30

(60 minut+30 minut)

2 (stołówka)

45 osób

Technik rolnik

R 03 – Prowadzenie produkcji rolniczej

19.06.2018 r.

10.00-11.30

(60 minut+30 minut)

112

19 osób

Technik żywienia i usług gastronomicznych
T 06 Sporządzanie potraw i napojów

19.06.2018 r.

12.00-13.30

(60 minut+30 minut)

2 (stołówka)

22 osoby (4+18)

Technik organizacji reklamy
A 27 Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

Technik rolnik

R 16 – Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

19.06.2018 r.

12.00-13.30

(60 minut+30 minut)

105

13 osób

Mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych

M 02 - Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie

19.06.2018 r.

12.00-13.30

(60 minut+30 minut)

6 (sala konferencyjna)

19 osób

Technik hotelarstwa

T12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

19.06.2018 r.

14.00-15.30

(60 minut +30minut)

6 (sala konferencyjna)

10 osób

Technik organizacji reklamy
A 26 Sprzedaż produktów i usług reklamowych

Praktyczny

22.06.2018 r.

08:00-10:00

(120 minut)

3 (sala gastronomiczna)

3 osoby

Technik żywienia i usług gastronomicznych
T 06 Sporządzanie potraw i napojów

22.06.2018 r.

12:00-14:00

(120 minut)

3 (sala gastronomiczna)

3 osoby

Technik żywienia i usług gastronomicznych
T 06 Sporządzanie potraw i napojów

22.06.2018 r.

16:00-18:00

(120 minut)

3 (sala gastronomiczna)

3 osoby

Technik żywienia i usług gastronomicznych
T 06 Sporządzanie potraw i napojów

23.06.2018 r.

08:00-10:00

(120 minut)

3 (sala gastronomiczna)

3 osoby

Technik żywienia i usług gastronomicznych
T 06 Sporządzanie potraw i napojów

23.06.2018 r.

12:00-14:00

(120 minut)

3 (sala gastronomiczna)

3 osoby

Technik żywienia i usług gastronomicznych
T 06 Sporządzanie potraw i napojów

23.06.2018 r.

16:00-18:00

(120 minut)

3 (sala gastronomiczna)

2 osoby

Technik żywienia i usług gastronomicznych
T 06 Sporządzanie potraw i napojów

24.06.2018 r.

08:00-10:00

(120 minut+30min.)

3 (sala gastronomiczna)

2 osoby

Technik żywienia i usług gastronomicznych
T 06 Sporządzanie potraw i napojów

22.06.2018 r.

08:00-10:00

(120 minut)

WIATA

3 osoby

Mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych

M 02 - Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie

22.06.2018 r.

12:00-14:00

(120 minut)

WIATA

3 osoby

Mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych

M 02 - Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie

22.06.2018 r.

16:00-18:00

(120 minut)

WIATA

3 osoby

Mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych

M 02 - Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie

23.06.2018 r.

08:00-10:00

(120 minut +30min.)

WIATA

3 osoby

Mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych

M 02 - Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie

23.06.2018 r.

12:00-14:00

(120 minut)

WIATA

1 osoba

Mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych

M 02 - Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie

24.06.2018 r.

08:00-10:00

(120 minut)

WIATA

3 osoby

Mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych

M 01- Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

24.06.2018 r.

12:00-14:00

(120 minut)

WIATA

3 osoby

Mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych

M 01- Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

24.06.2018 r.

16:00-18:00

(120 minut + 30min)

WIATA

3 osoby

Mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych

M 01- Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

25.06.2018 r.

08:00-10:00

(120 minut)

WIATA

3 osoby

Mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych

M 01- Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

25.06.2018 r.

12:00-14:00

(120 minut)

WIATA

3 osoby

Mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych

M 01- Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

25.06.2018 r.

16:00-18:00

(120 minut)

WIATA

3 osoby

Mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych

M 01- Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

26.06.2018 r.

9.00-11.00

(120 minut)

107

3 osoby

Technik architektury krajobrazu

R 21 – Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

26.06.2018 r.

9.00-11.30

(150 minut)

6 (sala konferencyjna)

26 osób

Technik hotelarstwa

T 11 – Planowanie i realizacja usług w recepcji

26.06.2018 r.

13.00-16.00

(150 minut+30 min)

6 (sala konferencyjna)

20 osób

Technik hotelarstwa

T12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

26.06.2018 r.

13.00-16.30

(180 minut+30min)

2 (stołówka)

42 osoby

Technik rolnik

R 16 – Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

26.06.2018 r.

8.00-10.00

(120 minut)

206

9 osób

Technik organizacji reklamy
A 26 Sprzedaż produktów i usług reklamowych

26.06.2018 r.

12.00-14.00

(120 minut)

206

10 osób

Technik organizacji reklamy
A 26 Sprzedaż produktów i usług reklamowych

26.06.2018 r.

16.00-18.30

(120 minut+30min)

206

2 osoby

Technik organizacji reklamy
A 26 Sprzedaż produktów i usług reklamowych

27.06.2018 r.

09.00-12.00

(180 minut)

WIATA

6 osób

Technik rolnik

R 03 – Prowadzenie produkcji rolniczej

27.06.2018 r.

15.00-18.00

(180 minut)

WIATA

6 osób

Technik rolnik

R 03 – Prowadzenie produkcji rolniczej

28.06.2018 r.

09.00-12.00

(180 minut)

WIATA

6 osób

Technik rolnik

R 03 – Prowadzenie produkcji rolniczej

28.06.2018 r.

15.00-18.30

(180 minut +30 min)

WIATA

4 osoby

Technik rolnik

R 03 – Prowadzenie produkcji rolniczej

28.06.2018 r.

09.00-12.30

(180 minut +30 min)

202

4 osoby

Technik organizacji reklamy
A 27 Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

29.06.2018 r.

09.00-12.00

(180 minut)

WIATA

6 osób

Technik rolnik

R 03 – Prowadzenie produkcji rolniczej

29.06.2018 r.

15.00-18.00

(180 minut)

WIATA

6 osób

Technik rolnik

R 03 – Prowadzenie produkcji rolniczej

30.06.2018 r.

09.00-12.00

(180 minut)

WIATA

5 osób

Technik rolnik

R 03 – Prowadzenie produkcji rolniczej

30.06.2018 r.

15.00-18.00

(180 minut)

WIATA

4 osoby

Technik rolnik

R 03 – Prowadzenie produkcji rolniczej

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 2018