KADRA

KADRA SZKOŁY

Dyrekcja Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim
• Dyrektor - Anna Banaś
• Wicedyrektor ds. dydaktyczno-wychowawczych - Daniela Sobocińska
• Wicedyrektor ds. kształcenia zawodowego - Małgorzata Gierczak

Nauczyciele

Nauczyciele języka polskiego:
• Sylwia Idkowiak
• Małgorzata Wester
Nauczyciele języka angielskiego:
• Marcin Jankowiak
• Agnieszka Ossowska
• Daniela Sobocińska
Nauczyciele języka niemieckiego:
• Gabriela Grelewicz
• Kamilla Pilska
• Alicja Tomaś
• Izabela Musielińska
• Katarzyna Świerzewicz
• Róża Zuchewicz
Nauczyciele historii:
• Katarzyna Kowalska
• Barbara Przyszlak
• Krzysztof Margan
Nauczyciele wiedzy o społeczeństwie:
• Katarzyna Kowalska
• Barbara Przyszlak
Nauczyciel wiedzy o kulturze:
• Daniela Sobocińska
Nauczyciele matematyki:
• Aneta Paluch
• Stanisław Stykowski
Nauczyciel informatyki:
• Ryszard Horżaniecki
Nauczyciel fizyki:
• Karolina Zawierucha
Nauczyciele chemii:
• Jolanta Warcholińska
• Małgorzata Gierczak
Nauczyciel geografii:
• Dorota Zygmunt
Nauczyciel biologii:
• Wioletta Jankiewicz-Kotomska
• Małgorzata Gierczak
Nauczyciele podstaw przedsiębiorczości:
• Małgorzata Jakubiec
• Andrzej Sadko
Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa:
• Andrzej Sadko
Nauczyciel religii:
• Władysław Pabian
Nauczyciele wychowania do życia w rodzinie:
• Władysław Pabian
• Wioleta Stupnicka
Nauczyciele wychowania fizycznego:
• Mariusz Błachaniec
• Milena Stachowicz
• Arkadiusz Gralak
• Zbigniew Horżaniecki
Nauczyciele kształcący w zawodzie technik hotelarstwa:
• Andrzej Sadko
• Ryszard Horżaniecki
• Małgorzata Jakubiec
• Elżbieta Jaśniewska
• Jolanta Warcholińska
• Agnieszka Wieczorek
Nauczyciele kształcący w zawodzie technik organizacji reklamy:
• Ryszard Horżaniecki
• Małgorzata Jakubiec
• Kamila Pilska
• Andrzej Sadko
Nauczyciele kształcący w zawodzie technik rolnik:
• Marcin Zatoński
• Katarzyna Werda
• Anna Muszyńska
• Andrzej Sadko
• Wiesław Włudarczyk
• Ryszard Horżaniecki
Nauczyciele kształcący w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych:
• Teresa Gawrysiak
• Małgorzata Gierczak
• Andrzej Sadko
• Milena Stachowicz
• Alicja Tomaś
• Jolanta Warcholińska
Nauczyciel kształcący w zawodzie technik architektury krajobrazu:
• Anna Gierula
Nauczyciele kształcący w zawodzie mechanik operator maszyn i urządzeń rolniczych:
• Robert Ćmikiewicz
• Zbigniew Horżaniecki
• Jan Przyszlak
• Andrzej Sadko
• Katarzyna Werda
• Wiesław Włudarczyk
• Marcin Zatoński
Nauczyciele nauki jazdy:
• Henryk Baryła
• Andrzej Oszustowicz
Nauczyciele doradztwa zawodowego:
• Anna Muszyńska
• Katarzyna Werda
Nauczyciele kształcący w zawodzie technik rolnik w ramach kursu kwalifikacyjnego
• Ewa Bieńkowska
• Anna Muszyńska
• Katarzyna Werda
• Andrzej Sadko
• Wiesław Włudarczyk
• Marcin Zatoński
Nauczyciele bibliotekarze:
• Anna Banaś
• Bożena Bogaczyk
• Elżbieta Jakubiel
• Dorota Zychowicz
Wychowawcy internatu:
• Robert Ćmikiewicz
• Wioletta Jankiewicz-Kotomska
• Dariusz Tarka
• Dorota Zygmunt
Pedagog szkolny:
• Wioleta Stupnicka
Psycholog:
• Agnieszka Grębowicz

Pracownicy administracji:
• Teresa Walukiewicz – główny księgowy
• Alicja Woźniak – specjalista ds. kadrowych
• Jadwiga Michułka – samodzielny referent
• Anna Kowalczyk – starszy referent ds. adm.-gospod.
• Lidia Presza – starszy referent ds. płacowych
Pracownicy obsługi:
• Renata Czajkowska
• Dorota Gruda
• Małgorzata Lisowska
• Wanda Skorupska
• Wojciech Byrecki
• Stanisław Korotarz
• Zbigniew Ziółkowski
• Bogusław Jakubiel
• Anna Łątka
• Jadwiga Sadko
Stacja Kontroli Pojazdów:
• Adam Skorupski
• Jan Kowalczyk
• Tomasz Osowski

 

Film promujący szkołę

UWAGA !


Od września 2019r. CKZiU w Ludowie Polskim zapewni uczniom przejazdy na trasie Strzelin – Ludów Polski i Ludów Polski – Strzelin w przypadku braku dogodnych połączeń wynikających ze stałych rozkładów jazdy.


UWAGA !


OD 09-12-2018 OBOWIĄZUJĄ NOWE GODZINY ROZPOCZĘCIA LEKCJI

1 lekcja: 08.00 - 08.45
2 lekcja: 08.50 - 09.35
3 lekcja: 09.40 - 10.25
4 lekcja: 10.45 - 11.30
5 lekcja: 11.35 - 12.20
6 lekcja: 12.25 - 13.10
7 lekcja: 13.15 - 14.00
8 lekcja: 14.05 - 14.50

INSTYTUCJE Z KTÓRYMI WSPÓŁPRACUJEMY

dodr oke logo cke logo mrirw logo men logo dodr logo frse logo gmina strzelin logo koweziu logo