OFERTA EDUKACYJNA

Oferta edukacyjna Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

w Ludowie Polskim  na rok szkolny 2018/2019

dla absolwentów gimnazjum


4 - LETNIE TECHNIKUM NA PODBUDOWIE GIMNAZJUM KSZTAŁCĄCE W ZAWODACH:

   1. technik architektury krajobrazu
   2. technik hotelarstwa
   3. technik informatyk
   4. technik organizacji reklamy
   5. technik rolnik
   6. technik żywienia i usług gastronomicznych

3 - LETNIA SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA NA PODBUDOWIE GIMNAZJUM KSZTAŁCĄCA W ZAWODACH:

  1. mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych
  2. mechanik motocyklowy


   Zapraszamy do  zapoznania się z zamieszczoną obok multimedialną prezentacją oferty edukacyjnej