KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

 

1. Rozpoczęcie roku szkolnego                                  4 września 2017r.

2. Zimowa przerwa świąteczna                                  23 – 31 grudnia 2017r.

3. Ferie zimowe                                                        15 – 27 stycznia 2018r.

4. Zakończenie I semestrudla klas maturalnych       15 grudnia 2017r.

5. Wiosenna przerwa świąteczna                                29 – 3 kwietnia 2018r.

6. Zakończenie zajęć lekcyjnych w klasach programowo najwyższych:

- w Technikum, Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych   27 kwietnia 2018r.

7. Egzamin maturalny – ustalił Dyrektor CKE  4 – 27 maja 2018r.

8. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - ustalił Dyrektor CKE

- etap pisemny                   11 stycznia 2018r.; 19 czerwca 2018r.

- etap praktyczny              od 10 stycznia 2018r.; od 20 czerwca 2018r.

9. Zakończenie roku szkolnego                                       22 czerwca 2018r.

10. Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:

w Technikum:                            w Branżowej Szkole I Stopnia /Zasadniczej Szkole Zawodowej

27 października 2017r.                       27 października 2017r.

11 stycznia 2018r.                              24 kwietnia 2018r.

24 kwietnia 2018r.                             2 i 4 maja 2018r.

      2, 4, 7, 8 maja 2018r.                         1 czerwca 2018r.                  

      1 czerwca 2018r.                              19 czerwca 2018r.

     19 czerwca 2018r.           

11. Ferie letnie                                             25 czerwca – 31 sierpnia 2018r.