KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 

  1. Rozpoczęcie roku szkolnego                                  3 września 2018
  2. Zimowa przerwa świąteczna                                   23 – 31 grudnia 2018
  3. Ferie zimowe                                                        28 stycznia – 10 lutego 2019
  4. Zakończenie I semestrudla klas maturalnych           14 grudnia 2018
  5. Wiosenna przerwa świąteczna                                18 – 23 kwietnia 2019
  6. Zakończenie zajęć lekcyjnych w klasach programowo najwyższych: - w Technikum 26 kwietnia 2019r.
  7. Egzamin maturalny – ustalił Dyrektor CKE               6 – 25 maja 2019
  8. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - ustalił Dyrektor CKE

                - etap pisemny                                                   10 stycznia 2019r.; 18 czerwca 2019r.

               - etap praktyczny                                                od 9 stycznia 2019r.; od 16 czerwca 2019r.

          9.Zakończenie roku szkolnego                                    21 czerwca 2019

        10. Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:

w Technikum:                             w Branżowej Szkole I Stopnia /Zasadniczej Szkole Zawodowej

2 listopada 2018r.                                 2 listopada 2018r.

10 stycznia 2019r.                                10 stycznia 2019r.

25 kwietnia 2019r.                               25 kwietnia 2019r.

2 maja 2019r.                                        2 maja 2019r.

6, 7 i 8 maja 2019r.                                 6 i 7 maja 2019r.                   

17 i 18 czerwca 2019r.                         17 i 18 czerwca 2019r.                    

     11. Ferie letnie                                             22 czerwca – 31 sierpnia 2019r.

 

 

Film promujący szkołę

UWAGA !


Od września 2019r. CKZiU w Ludowie Polskim zapewni uczniom przejazdy na trasie Strzelin – Ludów Polski i Ludów Polski – Strzelin w przypadku braku dogodnych połączeń wynikających ze stałych rozkładów jazdy.


UWAGA !


OD 09-12-2018 OBOWIĄZUJĄ NOWE GODZINY ROZPOCZĘCIA LEKCJI

1 lekcja: 08.00 - 08.45
2 lekcja: 08.50 - 09.35
3 lekcja: 09.40 - 10.25
4 lekcja: 10.45 - 11.30
5 lekcja: 11.35 - 12.20
6 lekcja: 12.25 - 13.10
7 lekcja: 13.15 - 14.00
8 lekcja: 14.05 - 14.50

INSTYTUCJE Z KTÓRYMI WSPÓŁPRACUJEMY

dodr oke logo cke logo mrirw logo men logo dodr logo frse logo gmina strzelin logo koweziu logo