ZASTĘPSTWA

16.10.2019

Dzień: 16.10.2019 środa
Lekcja Nauczyciel Oddział Przedmiot Sala Zastępca Uwagi Dyżur
1 Muszyńska Anna 1THR|t.rolnik Produkcja zwierzęca 102 Werda Katarzyna za kl. IV TR
2 Muszyńska Anna 3TRO|tech rol Produkcja zwierzęca 102 Werda Katarzyna za kl. IV TR
3 Muszyńska Anna 1TRŻ|t.rolnik Religia 105 Pabian Władysław za kl. IV TR
4-8 Muszyńska Anna 3TRO|gr. I Pracownia produkcji rolniczej 102 Werda Katarzyna Połączenie grup
1 Pilska Kamilla 1TRI|t.reklamy Strategia w reklamie --- ---------------------- Uczniowie przychodzą na 3gl

Ryszard Horżaniecki

II piętro

od g. 12:20

2 Pilska Kamilla 1TRI|t.reklamy Kreacja w reklamie --- ----------------------- Uczniowie przychodzą na 3gl
3 Pilska Kamilla 4THO|tech org rekl Organizacja i techniki reklamy 208 Jakubiel Elżbieta Zajęcia w bibliotece
4 Pilska Kamilla 1TRH|t.reklamy Historia 23 Kowalska Katarzyna za kl. IV TR
6-8 Pilska Kamilla 4THO|tech org rekl Pracownia kampanii reklamowej --- ---------------------- Uczniowie zwolnieni do domu
3 Sobocińska Daniela 1TRH|j.ang.pocz. A Język angielski 208 Bogaczyk Bożena Zajęcia w bibliotece
4 Sobocińska Daniela 1TRŻ|j. ang. kont. A Język angielski 208 Jakubiel Elżbieta Zajęcia w bibliotece
6 Sobocińska Daniela 1TRH|t.hotel Wychowanie fizyczne sg Gralak Arkadiusz z 6gl z 11.10.2019r.
Dzień: 16.10.2019 środa
Lekcja Nauczyciel Oddział Przedmiot Sala Zastępca Uwagi Dyżur
6 Sobocińska Daniela 1TRH|t.reklamy Wiedza o kulturze --- ------------------------ Uczniowie zwolnieni do domu
1 Zatoński Marcin 1BS Wychowanie do życia w rodzinie 111 Stupnicka Wioleta ------------------

Henryk Baryła

warsztaty

2 Zatoński Marcin 1BS Zajęcia z wychwoawcą 111 Gralak Arkadiusz z 6gl
3-7 Zatoński Marcin 3BS|gr. 1 Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie wsz Horżaniecki Zbigniew -----------------

6gl kl. IM w-f p. M. Błachaniec z 7gl

5gl kl. I THR (t. hotel.) pracownia organizacji pracy w hotelarstwie p. M. Stachowicz z 7gl z 17.10.2019r.

7gl kl. I THR religia p. W. Pabian z 8gl

15.10.2019

Dzień: 15.10.2019 wtorek
Lekcja Nauczyciel Oddział Przedmiot Sala Zastępca Uwagi Dyżury
1 Sobocińska Daniela 1TRŻ|j. ang. kont. A Język angielski 209 Jankowiak Marcin -------------------
2 Sobocińska Daniela 1TRŻ|j. ang. kont. A Język angielski 209 Jankowiak Marcin ------------------
3 Sobocińska Daniela 1TRŻ Wychowanie do życia w rodzinie 209 Stupnicka Wioleta ------------------
4 Sobocińska Daniela 1BS|BSP Język polski 25 Idkowiak Sylwia -----------------
3 Wieczorek Agnieszka 3THŻ|t.hotel Usługi dodatkowe w hotelarstwie 208 Jakubiel Elżbieta Zajęcia w bibliotece

Jolanta Warcholińska

I zmiana

internat

10:25 – 10:35)

4 Wieczorek Agnieszka 1THR|t.hotel Język polski 25 Wester Małgorzata z7gl z 16.10.2019
5 Wieczorek Agnieszka 1THR|t.hotel Pracownia organizacji pracy w hotelarstwie 5i Stachowicz Milena z 7gl z 17.10.2019r.(czwartek)
1 Zatoński Marcin 1TRI|t.infor. Bezpieczeństwo i higiena pracy --- ---------------------- Uczniowie przychodzą na 2gl

Mariusz Błachaniec

II zmiana

parter

2 Zatoński Marcin 2THŻ|t.żywiugas Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii 208 Jakubiel Elżbieta Zajęcia w bibliotece
4 Zatoński Marcin 2THŻ|t.żywiugas Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem 108 Tomaś Alicja

z 7gl

17.10.2019r.(czwartek)

5 Zatoński Marcin 3BS Wychowanie do życia w rodzinie 26 Stupnicka Wioleta ---------------------
6 Zatoński Marcin 1BS Podstawy techniki rolniczej --- ---------------------- Uczniowie zwolnieni do domu
7 Zatoński Marcin 1TRŻ|t.żywiugas Bezpieczeństwo i higiena pracy w gastronomii --- ---------------------- Uczniowie zwolnieni do domu
Dzień: 15.10.2019 wtorek
4 Gierczak Małgorzata 1THR|t.hotel Język polski 25 Wester Małgorzata z7gl z 16.10.2019
6 Gierczak Małgorzata 1THR|t.hotel Wychowanie do życia w rodzinie 26 Stupnicka Wioleta ------------------------

11.10.2019

Dzień: 11.10.2019 piątek
Lekcja Nauczyciel Oddział Przedmiot Sala Zastępca Uwagi Dyżury
1 Jakubiec Małgorzata 1TRI|t.reklamy Wychowanie fizyczne sg Mariusz Błachaniec z 7gl

Andrzej Sadko

II piętro

II zmiana

2 Jakubiec Małgorzata 1TRH|t.reklamy Podstawy reklamy 208 Zychowicz Dorota Zajęcia w bibliotece
4 Jakubiec Małgorzata 1TRI|t.reklamy Kreacja w reklamie 206 Kamilla Pilska z 6gl
5 Jakubiec Małgorzata 1TRI|t.reklamy Przekaz i komunikat w reklamie --- ------------------------- Uczniowie zwolnieni do domu
6 Jakubiec Małgorzata 1TRH|t.reklamy Strategia w reklamie 206 Kamilla Pilska z 5gl
1 Obrocka Monika 2THŻ|j. niem. kont A Język niemiecki --- ------------------------ Uczniowie przychodzą na 3gl
2 Obrocka Monika 2THŻ|j. niem. kont A Język niemiecki --- ------------------------ Uczniowie przychodzą na 3gl
3 Obrocka Monika 1TRI|j. niem. kont A Język angielski 108 Ossowska Agnieszka Połączenie grup
4 Obrocka Monika 4TŻ|gr. 1 Język angielski 107 Jankowiak Marcin Połączenie grup
5 Obrocka Monika 1THR|j. niem. kont A Język niemiecki 108 Zychowicz Dorota Zajęcia w bibliotece
7 Obrocka Monika 1THR|j. niem. kont A Język niemiecki --- ------------------------ Uczniowie zwolnieni do domu
1 Stachowicz Milena

1TRH|t.reklamy

Zajęcia z wychowawcą 26 Dorota Zygmunt

z 6gl z 10.10.2019r.

Dzień: 11.10.2019 piątek
Lekcja Nauczyciel Oddział Przedmiot Sala Zastępca Uwagi Dyżury
2 Stachowicz Milena 4TŻ Chemia 4i Jolanta Warcholińska z 7gl z 10.10.2019r.
3 Stachowicz Milena 1TRH|t.hotel Pracownia organizacji pracy w hotelarstwie 209 Bogaczyk Bożena Zajęcia w bibliotece
4 Stachowicz Milena 1TRH|t.hotel Wychowanie do życia w rodzinie 112 Stupnicka Wioleta -------------------
5 Stachowicz Milena 1TRH|t.hotel Fizyka 102 Karolina Zawierucha z 7gl
6 Stachowicz Milena 1TRŻ Wychowanie fizyczne --- ------------------------- Uczniowie zwolnieni do domu
7 Stachowicz Milena 3THŻ|t.żywiugas Chemia --- Jolanta Warcholińska z 8gl z 10.10.2019r.
1 Tomaś Alicja 2THŻ|j. niem. pocz A Język niemiecki 108 Uczniowie przychodzą później Uczniowie przychodzą na 2gl

Arkadiusz Gralak

I piętro

II zmiana

(10:35-13:45)

2 Tomaś Alicja 4THO|j. niem. kont A Język niemiecki 204 Bogaczyk Bożena Zajęcia w bibliotece
3 Tomaś Alicja 3THŻ|j. niem. kont A Język niemiecki 208 Zychowicz Dorota Zajęcia w bibliotece
4 Tomaś Alicja 1TRŻ|t.żywiugas Technologia gastronomiczna 208 Zychowicz Dorota Zajęcia w bibliotece
5 Tomaś Alicja 2THŻ|j. niem. zaw. język niemiecki zawodowy 208 Bogaczyk Bożena Zajęcia w bibliotece
6 Tomaś Alicja 4TŻ|gr. 2 Język angielski 110 Ossowska Agnieszka Połączenie grup

Kl. I TRH 5gl fizyka z 7gl p. K. Zawierucha

Kl. I TRH 7g kreacja w reklamie z 8gl p. K. Pilska

Kl. I TRH 8gl strategia w reklamie z 4gl p. K. Pilska

Kl. I TRŻ 6gl fizyka z 5gl p. K. Zawierucha

Kl. IV THO 1gl obsługa konsumenta z 7gl p. J. Warcholińska

10.10.2019

Dzień: 10.10.2019 czwartek
Lekcja Nauczyciel Oddział Przedmiot Sala Zastępca Uwagi Dyżury
3 Gralak Arkadiusz 2THŻ|CH Wychowanie fizyczne 208 Zychowicz Dorota Zajęcia w bibliotece

Mariusz Błachaniec

teren szkoły

II zmiana

4 Gralak Arkadiusz 2TRO|DZ Wychowanie fizyczne 208 Zychowicz Dorota Zajęcia w bibliotece
5 Gralak Arkadiusz 4TŻ Wychowanie fizyczne --- -------------------- Uczniowie zwolnieni do domu
6 Gralak Arkadiusz 4TŻ Wychowanie fizyczne --- -------------------- Uczniowie zwolnieni do domu
7 Gralak Arkadiusz 3THŻ|CH Wychowanie fizyczne --- -------------------- Uczniowie zwolnieni do domu
1 Idkowiak Sylwia 3TRO Język polski 114 -------------------- Uczniowie przychodzą na 2gl

Marcin Jankowiak

I piętro

I zmiana

4 Idkowiak Sylwia 1BS|BSP Matematyka 112 Stykowski Stanisław za kl. IV TOR
6 Idkowiak Sylwia 3TRO Język polski --- ------------------- Uczniowie zwolnieni do domu
7 Idkowiak Sylwia 3TRO Język polski --- ------------------- Uczniowie zwolnieni do domu
1 Sobocińska Daniela 1TRI|t.reklamy Język angielski w reklamie 107 Jankowiak Marcin za kl. IV TOR
3 Sobocińska Daniela 1BS|BSP matematyka 112 Stykowski Stanisław

z 5gl z 11.10.2019

Dzień: 10.10.2019 czwartek
4 Sobocińska Daniela 1TRH|j.ang.pocz. A Język angielski 208 Bogaczyk Bożena Zajęcia w bibliotece
1 Stachowicz Milena 1TRH|t.hotel Organizacja pracy służby pięter --- --------------------- Uczniowie przychodzą na 2gl
3 Stachowicz Milena 1THR|t.hotel Informatyka 204 Horżaniecki Ryszard -------------------
4 Stachowicz Milena 1THR|t.hotel Geografia 26 Zygmunt Dorota za kl. IV TH
5 Stachowicz Milena 1THR|t.hotel Pracownia organizacji pracy w hotelarstwie --- ------------------- Uczniowie zwolnieni do domu
6 Stachowicz Milena 1THR|t.hotel Pracownia organizacji pracy w hotelarstwie --- ------------------ Uczniowie zwolnieni do domu
7 Stachowicz Milena 1THR|t.hotel Pracownia organizacji pracy w hotelarstwie --- ------------------ Uczniowie zwolnieni do domu
1 Tomaś Alicja 2THŻ|j. niemiecki język niemiecki zawodowy 108 Obrocka Monika za kl. IV TOR

Katarzyna Kowalska

parter

II zmiana

2 Tomaś Alicja 3THŻ|j. niem. kont A Wychowanie fizyczne sg Błachaniec Mariusz za kl. IV THO
3 Tomaś Alicja 3THŻ|j. niem. kont A Język niemiecki 208 Zychowicz Dorota Zajęcia w bibliotece
4 Tomaś Alicja 3THŻ|t.żywiugas Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem 108 Stupnicka Wioleta Zajęcia z pedagogiem
5 Tomaś Alicja 3THŻ|t.żywiugas Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem 208 Bogaczyk Bożena Zajęcia w bibliotece
7 Tomaś Alicja 2THŻ|t.żywiugas Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem 108 -------------------- Uczniowie zwolnieni do domu
Dzień: 10.10.2019 czwartek
1-5 Zatoński Marcin 3BS|gr. 1 Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie w Horżaniecki Zbigniew Połączenie grup

09.10.2019

Dzień: 09.10.2019 środa
Lekcja Nauczyciel Oddział Przedmiot Sala Zastępca Uwagi
1 Kowalska Katarzyna 1TRH Matematyka 112 Stanisław Stykowski z 7gl z 10.10.2019
2 Kowalska Katarzyna 2THŻ Język polski 25 Wester Małgorzata za kl. IV TŻ
3 Kowalska Katarzyna 1BS|BSP Historia 208 Jakubiel Elżbieta Zajęcia w bibliotece
4 Kowalska Katarzyna 4TR Historia i społeczeństwo 208 Jakubiel Elżbieta Zajęcia w bibliotece
5 Kowalska Katarzyna 1THR Język angielski 110 Ossowska Agnieszka za kl. IV TŻ
7 Kowalska Katarzyna 2TRO Historia 209 Bogaczyk Bożena Zajęcia w bibliotece
8 Kowalska Katarzyna 3THŻ Historia i społeczeństwo 23 Uczniowie zwolnieni do domu ---------------
3 Sobocińska Daniela 1TRH|j.ang.pocz. A Język angielski 204 Bogaczyk Bożena Zajęcia w bibliotece
4 Sobocińska Daniela 1TRŻ|j. ang. kont. A Język angielski 110 Ossowska Agnieszka za kl. IV TŻ
6 Sobocińska Daniela 1TRH Wiedza o kulturze 26 Uczniowie zwolnieni do domu ---------------
1 Stachowicz Milena 1TRŻ Chemia 4i Warcholińska Jolanta za kl. IV TŻ
4 Stachowicz Milena 1TRH|t.hotel Organizacja pracy służby pięter 114 Bogaczyk Bożena Zajęcia w bibliotece
Dzień: 09.10.2019 środa
5 Stachowicz Milena 1TRH|t.reklamy Wychowanie fizyczne   Uczniowie zwolnieni do domu ---------------
7 Stachowicz Milena 1TRH|t.hotel Organizacja usług gastronomicznych w hotelarstwie 26 Uczniowie zwolnieni do domu ---------------
2 Tomaś Alicja 3TRO|gr. 2 Język angielski 107 Jankowiak Marcin Połączenie grup
3 Tomaś Alicja 1TRŻ|t.żywiugas Podstawy gastronomii 208 Jakubiel Elżbieta Zajęcia w bibliotece
7 Tomaś Alicja 2THŻ|j. niem. zaw. język niemiecki zawodowy 108 Uczniowie zwolnieni do domu ----------------

08.10.2019

Dzień: 08.10.2019 wtorek
Lekcja Nauczyciel Oddział Przedmiot Sala Zastępca Uwagi Dyżury
2 Stachowicz Milena 1THR|t.hotel Wychowanie fizyczne 208 Jakubiel Elżbieta Zajęcia w bibliotece
3 Stachowicz Milena 3THŻ|t.żywiugas Usługi gastronomiczne 209 Jakubiel Elżbieta Zajęcia w bibliotece
4 Stachowicz Milena 4TŻ Usługi gastronomiczne 209 Małgorzata Wester Język polski z 5gl
6 Stachowicz Milena 4THO|CH Wychowanie fizyczne sg Błachaniec Mariusz Połączenie grup
1 Tomaś Alicja 2THŻ|t.żywiugas Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem 108 Uczniowie przychodzą na 2gl --------------------------

p. M. Obrocka

I piętro (7:45-8:00)

2 Tomaś Alicja 4TŻ|gr. 2 Język niemiecki 208 Jakubiel Elżbieta Zajęcia w bibliotece
3 Tomaś Alicja 3TRO|gr. 2 Język niemiecki zawodowy 209 Jakubiel Elżbieta Zajęcia w bibliotece
5 Tomaś Alicja 3TRO|j. niem. kont A Język niemiecki 208 Bogaczyk Bożena Zajęcia w bibliotece
6 Tomaś Alicja 3BS Język niemiecki zawodowy 108 Uczniowie zwolnieni do domu --------------------------
1 Sobocińska Daniela 1TRŻ|j. ang. kont. A Język angielski 107 Jankowiak Marcin 1
2 Sobocińska Daniela 1TRŻ|j. ang. kont. A Język angielski 108 Jankowiak Marcin 2
3 Sobocińska Daniela 1TRŻ Wychowanie do życia w rodzinie 209 Stupnicka Wioleta 3
4 Sobocińska Daniela 1BS|BSP Język angielski 208 Bogaczyk Bożena Zajęcia w bibliotece 4

07.10.2019

Dzień: 07.10.2019 (poniedziałek)
Lekcja Nauczyciel Oddział Przedmiot Sala Zastępca Uwagi
1 Stachowicz Milena 4THO|CH Wychowanie fizyczne   ------------------------------ Grupa na 2gl
2 Stachowicz Milena 1THR|t.hotel Informatyka 202 Horżaniecki Ryszard ------------------------------
4 Stachowicz Milena 1TRH|t.reklamy Wychowanie fizyczne 26 Stupnicka Wioleta Zajęcia z pedagogiem
6 Stachowicz Milena 1TRŻ Wychowanie fizyczne   Bogaczyk Bożena Zajęcia w bibliotece
7 Stachowicz Milena 1THR|t.hotel Wychowanie fizyczne sf ------------------------------ Uczniowie zwolnieni do domu
1 Tomaś Alicja 2THŻ|j. niemiecki język niemiecki zawodowy 108 ------------------------------- Grupa przychodzi na 2gl
2 Tomaś Alicja 4THO|j. niem. kont A Język niemiecki 208 Bogaczyk Bożena Zajęcia w bibliotece
3 Tomaś Alicja 1TRŻ|t.żywiugas Technologia gastronomiczna 208 Bogaczyk Bożena Zajęcia w bibliotece
4 Tomaś Alicja 4TŻ|gr. 2 Język niemiecki 108 Obrocka Monika Połączenie grup
5 Tomaś Alicja 1TRŻ Zajęcia z wychowawcą 108 p. S. Idkowiak Język polski z 8gl z środy (09.10.2019r

04.10.2019

Dzień: 04.10.2019r. piątek
Lekcja Nauczyciel Oddział Przedmiot Sala Zastępca Uwagi
2 Obrocka Monika 2THŻ|j. niem. kont A Język niemiecki 208 Zychowicz Dorota Zajęcia w bibliotece
3 Obrocka Monika 1TRI|j. niem. kont A Język niemiecki 208 Bogaczyk Bożena Zajęcia w bibliotece
2 Tomaś Alicja 4THO|j. niem. kont A Język niemiecki 204 Bogaczyk Bożena Zajęcia w bibliotece
3 Tomaś Alicja 3THŻ|j. niem. kont A Język niemiecki 204 Zychowicz Dorota Zajęcia w bibliotece

03.10.2019

Dzień: 03.10.2019   czwartek
Lekcja Nauczyciel Oddział Przedmiot Sala Zastępca Uwagi
1 Sobocińska Daniela 1TRI|t.reklamy Język angielski w reklamie   Uczniowie przychodzą później Uczniowie przychodzą na 2gl
3 Sobocińska Daniela 1BS|BSP Matematyka 112 Stykowski Stanisław Zajęcia z 5gl z piątku (04.10.2019r)
4 Sobocińska Daniela 1TRH|j.ang.pocz. A Język angielski 208 Bogaczyk Bożena Zajęcia biblioteczne

02.10.2019

Dzień: 02.10.2019r. środa
Lekcja Nauczyciel Oddział Przedmiot Sala Zastępca Uwagi
3 Sobocińska Daniela 1TRH|j.ang.pocz. A

Język angielski

208 Bogaczyk Bożena Zajęcia w bibliotece
4 Sobocińska Daniela 1TRŻ|j. ang. kont. A

Język angielski

208 Jakubiel Elżbieta Zajęcia w bibliotece
6 Sobocińska Daniela 1TRH|t.hotel

Wiedza o kulturze

208 Bogaczyk Bożena Zajęcia w bibliotece
6 Sobocińska Daniela 1TRH|t.reklamy Wiedza o kulturze ----- Uczniowie zwolnieni do domu  

01.10.2019

Dzień: 01.10.2019 (wt.)
Lekcja Nauczyciel Oddział Przedmiot Sala Zastępca Uwagi
1 Sobocińska Daniela 1TRŻ|j. ang. kont. A Język angielski 209 Jankowiak Marcin  
2 Sobocińska Daniela 1TRŻ|j. ang. kont. A Język angielski 209 Jankowiak Marcin  
3 Sobocińska Daniela 1TRŻ Podstawy przedsiębiorczości 209 Sadko Andrzej  
4 Sobocińska Daniela 1BS|BSP Geografia 25 Zygmunt Dorota  

30.09.2019

Dzień: 30.09.2019 (pon.)

Lekcja Nauczyciel Oddział Przedmiot Sala Zastępca Uwagi
1 Gralak Arkadiusz 1BS|BSG Matematyka 112 Stykowski Stanisław  
2 Gralak Arkadiusz 1THR|t.rolnik Produkcja roślinna 105 Anna Muszyńska przeniesione z dnia 2.10.2019 z lekcji 1
3 Gralak Arkadiusz 3THŻ|CH Wychowanie fizyczne biblioteka Bogaczyk Bożena zajęcia biblioteczne
4 Gralak Arkadiusz 3TRO|CH Wychowanie fizyczne biblioteka Bogaczyk Bożena zajęcia biblioteczne

 

27.09.2019

Lekcja Nauczyciel Oddział Przedmiot Sala Zastępca Uwagi Dyżury
6 Gralak Arkadiusz 1TRH|t.hotel Wychowanie fizyczne   Jakubiec Małgorzata opieka nad grupą
3 Muszyńska Anna 4TR Organizacja produkcji roślinnej 102 Zastępstwo

p. K. Werda – org.pr. zwierz., z 1 gl w środę

2.10.2019

2 Wester Małgorzata 4TR Język polski 102 Zastępstwo p. K. Werda – org.pr. zwierz., z 2 gl. w środę 2.10.2019
3 Wester Małgorzata 4TŻ Język polski 25 Zastępstwo p. W. Pabian - religia z 7 gl. w piątek 4.10.2019
4 Wester Małgorzata 1THR Język polski biblioteka Bogaczyk Bożena zajęcia biblioteczne
5 Wester Małgorzata 4TR Język polski - Uczniowie zwolnieni do domu    
6 Wester Małgorzata 2TRO Język polski - Uczniowie zwolnieni do domu    
7 Wester Małgorzata 2TRO Język polski - Uczniowie zwolnieni do domu    
5 Wieczorek Agnieszka 2THŻ|t.hotel Pracownia hotelarska - Uczniowie zwolnieni do domu  

Internat 10.35 – 11.35

p. J. Warcholińska

od 12.20 – p. E. Jaśniewska

6 Wieczorek Agnieszka 2THŻ|t.hotel Pracownia hotelarska - Uczniowie zwolnieni do domu    
7 Wieczorek Agnieszka 2THŻ|t.hotel Pracownia hotelarska - Uczniowie zwolnieni do domu    
2 Zygmunt Dorota 1TRŻ Geografia 23 Zastępstwo

p. K. Kowalska - wos, z 1 gl w poniedziałek

30.09.2019

Parter, 10.35-10.45

p. K. Werda

3 Zygmunt Dorota 1THR wos 23 Kowalska Katarzyna    
5 Zygmunt Dorota 3THŻ|t.hotel Geografia - Uczniowie zwolnieni do domu    

26.09.2019

Lekcja Nauczyciel Oddział Przedmiot Sala Zastępca Uwagi Dyżury
3 Gierczak Małgorzata 1TRŻ|t.żywiugas Pracownia technologii gastronomicznej -

Bez konsekwencji

(nieobecny oddział nauczyciela)

 

Internat 10.25-10.35

p. A. Wieczorek

4 Gierczak Małgorzata 1TRŻ|t.żywiugas Pracownia technologii gastronomicznej -

Bez konsekwencji

(nieobecny oddział nauczyciela)

   
5 Gierczak Małgorzata 1TRŻ|t.żywiugas Pracownia technologii gastronomicznej -

Bez konsekwencji

(nieobecny oddział nauczyciela)

   
6 Gierczak Małgorzata 1TRŻ|t.żywiugas Pracownia technologii gastronomicznej -

Bez konsekwencji

(nieobecny oddział nauczyciela)

   
7 Gierczak Małgorzata 1TRŻ|t.żywiugas Pracownia technologii gastronomicznej -

Bez konsekwencji

(nieobecny oddział nauczyciela)

   
1 Muszyńska Anna 4TR Organizacja produkcji roślinnej - Uczniowie przychodzą później    
2 Muszyńska Anna 2TRO|t.rolnik Praktyka zawodowa -

Bez konsekwencji

(nieobecny oddział nauczyciela)

   
3 - 8 Muszyńska Anna 1TRŻ|t.rolnik Pracownia produkcji rolniczej -

Bez konsekwencji

(nieobecny oddział nauczyciela)

   
3 Sobocińska Daniela 1BS|BSP Język angielski biblioteka Bogaczyk Bożena zajęcia biblioteczne
4 Sobocińska Daniela 1TRH|j.ang.pocz. A Język angielski 107 Jankowiak Marcin    
1 Tomaś Alicja 2THŻ|j. niemiecki j. niemiecki zawodowy - Uczniowie przychodzą później    
2 Tomaś Alicja 3THŻ|j. niem. kont A Język niemiecki 108 Obrocka Monika    
3 Tomaś Alicja 3THŻ|j. niem. kont A Język niemiecki 108 Obrocka Monika    
4 Tomaś Alicja 3THŻ|t.żywiugas Pracownia obsługi klienta 4i Warcholińska Jolanta    
5 Tomaś Alicja 3THŻ|t.żywiugas Pracownia obsługi klienta 4i Warcholińska Jolanta    
6 Tomaś Alicja 4THO|j. niem. kont A Język angielski 107 Jankowiak Marcin    
7 Tomaś Alicja 2THŻ|t.żywiugas Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem - Uczniowie zwolnieni do domu    
1 Werda Katarzyna 1THR|t.rolnik Produkcja zwierzęca -

Bez konsekwencji

(nieobecny oddział nauczyciela)

   
2 Werda Katarzyna 4TR Organizacja produkcji zwierzęcej - Uczniowie przychodzą później    
3 Wester Małgorzata 4TR Język polski - Uczniowie przychodzą później    
4 Wester Małgorzata 4TŻ Język niemiecki 206 Pilska Kamilla    
5 Wester Małgorzata 2TRO Język polski biblioteka Bogaczyk Bożena zajęcia biblioteczne
6 Wester Małgorzata 2THŻ|j. angielski Język polski biblioteka Bogaczyk Bożena zajęcia biblioteczne
6 Wester Małgorzata 2THŻ|j. niemiecki Język polski - Uczniowie zwolnieni do domu    
6 Wester Małgorzata 2THŻ|t.żywiugas Język polski - Uczniowie zwolnieni do domu    
7 Wester Małgorzata 1TRI|gr. 1 Język polski biblioteka Bogaczyk Bożena zajęcia biblioteczne
7 Wester Małgorzata 1TRI|gr. 2 Język polski - Uczniowie zwolnieni do domu    
1 Zygmunt Dorota 1BS|BSP Geografia 26 Zastępstwo p. W. Pabian - religia, z 6 gl.

Parter, 7.45- 8.50

p. R. Zuchewicz

9.40-10.35

p. A. Sadko

2 Zygmunt Dorota 1TRI Geografia biblioteka Bogaczyk Bożena zajęcia biblioteczne
4 Zygmunt Dorota 4THO|tech hotel Matematyka 112 Stykowski Stanisław    
5 Zygmunt Dorota 1BS|BSG Geografia - Uczniowie zwolnieni do domu    
6 Zygmunt Dorota 1TRH Zajęcia z wychowawcą 112 Zastępstwo

p. S. Stykowski -

matematyka, z 7 gl.

25.09.2019

Nauczyciel Oddział Przedmiot Sala Zastępca Uwagi Dyżury
1 Pilska Kamilla 1TRI|t.reklamy Język angielski w reklamie 206 Sobocińska Daniela  

2 piętro, od 12.20:

p. R. Horżaniecki

2 Pilska Kamilla 1TRI|t.reklamy Kreacja w reklamie 206 Zastępstwo

p. M. Jakubiec - podstawy reklamy, z 1 gl. w piątek

27.09.2019r.

3 Pilska Kamilla 4THO|tech org rekl Organizacja i techniki reklamy 206 Jakubiec Małgorzata    
4 Pilska Kamilla 1TRH|t.reklamy Kreacja w reklamie biblioteka Bogaczyk Bożena zajęcia biblioteczne
5 Pilska Kamilla 4TR|j. niem. kont A Język angielski 107 Jankowiak Marcin    
6 Pilska Kamilla 4THO|tech org rekl Pracownia kampanii reklamowej - Uczniowie zwolnieni do domu    
7 Pilska Kamilla 4THO|tech org rekl Pracownia kampanii reklamowej - Uczniowie zwolnieni do domu    
8 Pilska Kamilla 4THO|tech org rekl Pracownia kampanii reklamowej - Uczniowie zwolnieni do domu    
4 Sobocińska Daniela 1TRŻ|j. ang. kont. A Język niemiecki 26 Obrocka Monika    
6 Sobocińska Daniela 1TRH|t.hotel Wiedza o kulturze biblioteka Zychowicz Dorota zajęcia biblioteczne
6 Sobocińska Daniela 1TRH|t.reklamy Wiedza o kulturze - Uczniowie zwolnieni do domu    
2 Wester Małgorzata 4TŻ Język polski 25 Zastępstwo p. W. Pabian - religia, z 7 gl. w piątek 7.09.209r.
4 Wester Małgorzata 1BS|BSG Język polski 114 Idkowiak Sylwia    
5 Wester Małgorzata 1BS|BSG Język polski 114 Idkowiak Sylwia    
7 Wester Małgorzata 1THR Język polski 25 Zastępstwo p. W. Pabian - religia, z 8 gl.
1 Gierczak Małgorzata 3THŻ|t.żywiugas Pracownia gastronomiczna 3i Uczniowie przychodzą później  
2 Gierczak Małgorzata 3THŻ|t.żywiugas Obsługa konsumenta 4i Warcholińska Jolanta  
3 Gierczak Małgorzata 3THŻ|t.żywiugas Obsługa konsumenta 4i Warcholińska Jolanta  
4 Gierczak Małgorzata 3THŻ|t.żywiugas Pracownia obsługi konsumenta 4i Warcholińska Jolanta  
5 Gierczak Małgorzata 3THŻ|t.żywiugas Pracownia obsługi konsumenta 3i Warcholińska Jolanta  
6 Gierczak Małgorzata 1THR|t.hotel Biologia 23 Zastępstwo p. M. Stachowicz - prac. org. u. h., z 7 gl. w czwartek 26.09.2019r
6 Gierczak Małgorzata 1THR|t.rolnik Pracownia organizacji pracy w hotelarstwie 23 Stachowicz Milena  

24.09.2019

Lekcja Nauczyciel Oddział Przedmiot Sala Zastępca Uwagi Dyżury
4 Gierczak Małgorzata 1THR|t.rolnik rozszerzona biologia 6i (internat) Wieczorek Agnieszka opieka nad grupą
6 Gierczak Małgorzata 1THR Biologia - Uczniowie zwolnieni do domu    
1 Sadko Andrzej 1THR Edukacja dla bezpieczeństwa 111 Zastępstwo p. W. Pabian - religia, z 8 gl.

Teren szkoły, 1 zmiana:

p. W. Pabian

2 Sadko Andrzej 1BS Działalność gospodarcza w produkcji rolniczej biblioteka Zychowicz Dorota zajęcia biblioteczne
4 Sadko Andrzej 2TRO|tech org rekl Działalność gospodarcza w reklamie biblioteka Zychowicz Dorota zajęcia biblioteczne
5 Sadko Andrzej 2THŻ|t.żywiugas Działalność gospodarcza w gastronomii biblioteka Bogaczyk Bożena zajęcia biblioteczne
6 Sadko Andrzej 2TRO|tech org rekl Działalność gospodarcza w reklamie biblioteka Bogaczyk Bożena zajęcia biblioteczne
7 Sadko Andrzej 1TRI|gr. 2 Edukacja dla bezpieczeństwa biblioteka Bogaczyk Bożena zajęcia biblioteczne
2 Wester Małgorzata 1TRI Język polski 114 Idkowiak Sylwia    
3 Wester Małgorzata 2THŻ|t.hotel Marketing usług hotelarskich 211 Jakubiec Małgorzata    
3 Wester Małgorzata 2THŻ|t.żywiugas Marketing usług hotelarskich 211 Jakubiec Małgorzata    
5 Wester Małgorzata 4TŻ Język polski 114 Idkowiak Sylwia    
7 Wester Małgorzata 1THR Język polski - Uczniowie zwolnieni do domu    
1 Zygmunt Dorota 1TRH Historia 23 Kowalska Katarzyna    
3 Zygmunt Dorota 1THR|t.hotel rozszerzona geografia biblioteka Zychowicz Dorota zajęcia biblioteczne

23.09.2019

Lekcja Nauczyciel Oddział Przedmiot Sala Zastępca Uwagi
2 Gralak Arkadiusz 1THR|t.rolnik Wychowanie fizyczne   Tarka Dariusz opieka nad grupą, za 1 M
3 Gralak Arkadiusz 3THŻ|CH Wychowanie fizyczne   Horżaniecki Zbigniew za 1 BM
4 Gralak Arkadiusz 3TRO|CH Wychowanie fizyczne   Horżaniecki Zbigniew za 1 BM
5 Gralak Arkadiusz 4TŻ Wychowanie fizyczne   Horżaniecki Zbigniew za 1 BM
2 Wester Małgorzata 4TR|gr. 1 Język polski 105 Zastępstwo p. A. Muszyńska - prac. org. p. r., z 7 gl.
2 Wester Małgorzata 4TR|gr. 2 Pracownia organizacji produkcji rolniczej 105 Muszyńska Anna  
3 Wester Małgorzata 1TRI|t.infor. Język polski 25 Zastępstwo p. M. Zatoński - bhp, z 1 gl we wtorek 24.09.2019
3 Wester Małgorzata 1TRI|t.reklamy Język polski 25 Zastępstwo p. D. Sobocińska - j. angielski w reklamie, z 1 gl w czwartek 26.09.2019
2 Zygmunt Dorota 2THŻ|t.hotel Matematyka 112 Stykowski Stanisław za 1 BM
3 Zygmunt Dorota 1THR Język angielski 26 Tarka Dariusz opieka nad klasą, za 1 M
4 Zygmunt Dorota 1TRI|t.infor. Geografia 25 Zastępstwo p. R. Horżaniecki - sieci. komp., z 7 gl w piątek 27.09.2019
4 Zygmunt Dorota 1TRI|t.reklamy Geografia 25 Przyszlak Jan opieka nad grupą
5 Zygmunt Dorota 3THŻ|t.hotel Geografia 26 Przyszlak Jan opieka nad grupą, za 1 BM
8 Zygmunt Dorota 2THŻ|t.hotel Geografia 26 Uczniowie zwolnieni do domu

Dyżur: parter, 2 zmiana

p. D. Sobocińska

20.09.2019

Lekcja Nauczyciel Oddział Przedmiot Sala Zastępca Uwagi
1 Muszyńska Anna 2TRO Zajęcia z wychowawcą -

Bez konsekwencji

(nieobecny oddział nauczyciela)

Dyżur: 1 piętro 2 zmiana:

p. S. Stykowski

2 Muszyńska Anna 1THR|t.rolnik Produkcja roślinna -

Bez konsekwencji

(nieobecny oddział nauczyciela)

 
3 Muszyńska Anna 4TR Organizacja produkcji roślinnej biblioteka Zychowicz Dorota zajęcia biblioteczne
1 Stachowicz Milena 1TRH|t.reklamy Wychowanie fizyczne - Uczniowie przychodzą później  
2 Stachowicz Milena 4TŻ Zajęcia z wychowawcą 4i Zastępstwo p. J. Warcholińska chemia z 1 gl.
3 Stachowicz Milena 1TRH|t.hotel Informatyka 204 Horżaniecki Ryszard  
4 Stachowicz Milena 1TRH|t.hotel Pracownia organizacji pracy w hotelarstwie biblioteka Zychowicz Dorota zajęcia biblioteczne
5 Stachowicz Milena 1TRH|t.hotel Pracownia organizacji pracy w hotelarstwie sg Zastępstwo p. A. Gralak, w-f, z 6 gl. we wtorek 24.09.2019r.
6 Stachowicz Milena 1TRŻ Wychowanie fizyczne - Uczniowie zwolnieni do domu  
7 Stachowicz Milena 3THŻ|t.żywiugas Organizacja produkcji gastronomicznej - Uczniowie zwolnieni do domu  
1 Tomaś Alicja 2THŻ|j. niem. pocz A Język niemiecki - Uczniowie przychodzą później Dyżur: 1 piętro 10.35-13.15 - p. S. Idkowiak
2 Tomaś Alicja 4THO|j. niem. kont A Język angielski 107 Jankowiak Marcin  
3 Tomaś Alicja 3THŻ|j. niem. kont A Język angielski 107 Jankowiak Marcin  
4 Tomaś Alicja 1TRŻ|t.żywiugas Technologia gastronomiczna biblioteka Bogaczyk Bożena zajęcia biblioteczne
5 Tomaś Alicja 2THŻ|j. niem. zaw. język angielski zawodowy 107 Jankowiak Marcin  
6 Tomaś Alicja 4TŻ|gr. 2 Język angielski 110 Ossowska Agnieszka  
1 Werda Katarzyna 1TRŻ|t.rolnik Produkcja zwierzęca -

Bez konsekwencji

(nieobecny oddział nauczyciela)

 
4 Werda Katarzyna 1TRŻ|t.rolnik Produkcja zwierzęca -

Bez konsekwencji

(nieobecny oddział nauczyciela)

 
2 Wester Małgorzata 4TR Język polski 114 Idkowiak Sylwia  
3 Wester Małgorzata 4TŻ Język polski 114 Idkowiak Sylwia  
4 Wester Małgorzata 1THR Język polski 114 Idkowiak Sylwia  
5 Wester Małgorzata 4TR Język polski - Uczniowie zwolnieni do domu  
6 Wester Małgorzata 2TRO Język polski - Uczniowie zwolnieni do domu  
7 Wester Małgorzata 2TRO Język polski - Uczniowie zwolnieni do domu  
3 Wieczorek Agnieszka 4THO|tech hotel Organizacja pracy służby pięter biblioteka Bogaczyk Bożena zajęcia biblioteczne
4 Wieczorek Agnieszka 3THŻ|t.hotel Działalność recepcji - Uczniowie zwolnieni do domu Dyżur: internat 10.35-10.45 – p. D. Sobocińska
2 Zygmunt Dorota 1TRŻ Geografia 23 Zastępstwo p. K. Kowalska, historia, z 1 gl w poniedziałek 23.09.2019
3 Zygmunt Dorota 1THR Historia 23 Kowalska Katarzyna  
5 Zygmunt Dorota 3THŻ|t.hotel Geografia - Uczniowie zwolnieni do domu  

19.09.2019

Lekcja Nauczyciel Oddział Przedmiot Sala Zastępca Uwagi
3 Wester Małgorzata 4TR Matematyka 112 Stykowski Stanisław  
4 Wester Małgorzata 4TŻ Język niemiecki 206 Pilska Kamilla  
5 Wester Małgorzata 2TRO Język niemiecki 206 Pilska Kamilla  
6 Wester Małgorzata 2THŻ Podstawy przedsiębiorczości 111 Sadko Andrzej  
7 Wester Małgorzata 1TRI Język polski 25 Sobocińska Daniela  
1 Wieczorek Agnieszka 4THO|tech hotel Organizacja pracy służby pięter - Uczniowie przychodzą później  
2 Wieczorek Agnieszka 1TRH|t.hotel Podstawy hotelarstwa biblioteka Zychowicz Dorota zajęcia biblioteczne
3 Wieczorek Agnieszka 1TRH|t.hotel Informatyka 202 Horżaniecki Ryszard

Dyżur: internat: 7.45-9.45

p. M. Stachowicz

4 Wieczorek Agnieszka 3THŻ|gr. I Pracownia hotelarska 4i Warcholińska Jolanta  
5 Wieczorek Agnieszka 3THŻ|gr. I Pracownia hotelarska 4i Warcholińska Jolanta  
6 Wieczorek Agnieszka 3THŻ|gr. I Pracownia hotelarska 4i Warcholińska Jolanta  
1 Zuchewicz Róża 1TRŻ|j. niem. pocz A Język niemiecki - Uczniowie przychodzą później  
2 Zuchewicz Róża 1THR|j. niem. pocz A Język angielski 107 Jankowiak Marcin  
1 Zygmunt Dorota 1BS|BSP Historia 23 Kowalska Katarzyna

Dyżur: parter 1 zmiana

p. D. Sobocińska

2 Zygmunt Dorota 1TRI Język polski 114 Idkowiak Sylwia  
4 Zygmunt Dorota 4THO|tech hotel Matematyka 112 Stykowski Stanisław  
5 Zygmunt Dorota 1BS|BSG Język angielski 107 Jankowiak Marcin  
6 Zygmunt Dorota 1TRH Zajęcia z wychowawcą 26 Uczniowie zwolnieni do domu  

18.09.2019

Lekcja Nauczyciel Oddział Przedmiot Sala Zastępca Uwagi
2 Jankiewicz-Kotomska Wioletta 1TRH|t.hotel Biologia 211 Jakubiec Małgorzata

Dyżur: 2 piętro, 10.35 – 11.35

- p. K. Pilska

2 Jankiewicz-Kotomska Wioletta 1TRH|t.reklamy Podstawy reklamy 211 Jakubiec Małgorzata  
3 Jankiewicz-Kotomska Wioletta 1BS|BSG Podstawy przedsiębiorczości 211 Jakubiec Małgorzata  
4 Jankiewicz-Kotomska Wioletta 1BS|BSP Biologia 211 Zastępstwo p. M. Błachaniec - w-f, z 7 gl.
2 Wester Małgorzata 4TŻ Matematyka 112 Stykowski Stanisław  
4 Wester Małgorzata 1BS|BSG Język polski 114 Idkowiak Sylwia  
5 Wester Małgorzata 1BS|BSG Język polski 114 Idkowiak Sylwia  
7 Wester Małgorzata 1THR Język polski 6i Zastępstwo p. W. Pabian - religia, z 8 gl.

17.09.2019

Lekcja Nauczyciel Oddział Przedmiot Sala Zastępca Uwagi
3 Błachaniec Mariusz 3BS Wychowanie fizyczne 202 Zastępstwo

p. R. Horżaniecki - wyk.

komp., z 8 gl. w czwartek

19.09.2019

4 Błachaniec Mariusz 3TRO|DZ Wychowanie fizyczne   Gralak Arkadiusz  
3 Jankiewicz-Kotomska Wioletta 1TRI Edukacja dla bezpieczeństwa 111 Sadko Andrzej  
4 Jankiewicz-Kotomska Wioletta 1TRŻ biologia 209 Jakubiel Elżbieta
 
5 Jankiewicz-Kotomska Wioletta 1TRI Biologia biblioteka Bogaczyk Bożena zajęcia biblioteczne
2 Wester Małgorzata 1TRI Język polski 114 Idkowiak Sylwia  
3 Wester Małgorzata 2THŻ Marketing usług hotelarskich 211 Jakubiec Małgorzata  
5 Wester Małgorzata 4TŻ Język polski 114 Idkowiak Sylwia  
7 Wester Małgorzata 1THR Język polski 114 Zastępstwo p. W. Pabian - religia, z 8 gl. (połączy)
1 Zygmunt Dorota 1TRH Geografia 112 Zastępstwo

p. S. Stykowski -

matematyka, z 7 gl. w czwartek 19.09.2019

3 Zygmunt Dorota 1THR|t.hotel rozszerzona geografia 26 Jakubiel Elżbieta  

16.09.2019

Lekcja Nauczyciel Oddział Przedmiot Sala Zastępca Uwagi
1 Paluch Aneta 4TR Matematyka 209 Uczniowie przychodzą później  
2 Paluch Aneta 4TŻ Matematyka 209 Sadko Andrzej

opieka nad klasą (za 1

TRŻ)

3 Paluch Aneta 4THO|tech hotel Matematyka 209 Bogaczyk Bożena zajęcia biblioteczne
6 Paluch Aneta 4TŻ|gr. 1 Matematyka 209 Zastępstwo j. angielski, z 7 gl.
6 Paluch Aneta 4TŻ|gr. 2 Matematyka 209 Zastępstwo j. angielski, z 7 gl.
2 Tomaś Alicja 4THO|j. niem. kont A Język angielski 108 Jankowiak Marcin  
4 Tomaś Alicja 4TŻ|gr. 2 Język niemiecki 108 Obrocka Monika  
2 Wester Małgorzata 4TR Język polski 25 Uczniowie przychodzą później  
3 Wester Małgorzata 1TRI|gr. 1 Informatyka 25 Horżaniecki Ryszard za 1 TR
3 Wester Małgorzata 1TRI|gr. 2 Informatyka 25 Horżaniecki Ryszard za 1 TR
2 Zygmunt Dorota 2THŻ|t.hotel Geografia 26 Bogaczyk Bożena zajęcia biblioteczne
3 Zygmunt Dorota 1THR Geografia 26 Gierczak Małgorzata  
4 Zygmunt Dorota 1TRI Język polski 25 Idkowiak Sylwia za 1 TRŻ
5 Zygmunt Dorota 3THŻ|t.hotel Geografia 26 Gierczak Małgorzata  
6 Zygmunt Dorota 4THO|tech hotel Organizacja pracy służby pięter 26 Stachowicz Milena za 1 TRŻ
8 Zygmunt Dorota 2THŻ|t.hotel Geografia 26 Uczniowie zwolnieni do domu  

13.09.2019

Lekcja Nauczyciel Oddział Przedmiot Sala Zastępca Uwagi
2 Błachaniec Mariusz 3THŻ|DZ Wychowanie fizyczne   Pabian Władysław

zajęcia opiekuńcze - za 1

TRI

3 Błachaniec Mariusz 3TRO|DZ Wychowanie fizyczne   Gralak Arkadiusz  
4 Błachaniec Mariusz 2THŻ|DZ Wychowanie fizyczne   Jakubiec Małgorzata

zajęcia opiekuńcze (za 1

TOR)

5 Błachaniec Mariusz 2TRO|CH Wychowanie fizyczne   Jakubiec Małgorzata

zajęcia opiekuńcze (za 1

TOR)

6 Błachaniec Mariusz 1TRI Zajęcia integracyjne   Uczniowie zwolnieni do domu  
7 Błachaniec Mariusz 1TRI|gr. 2 Wychowanie fizyczne   Uczniowie zwolnieni do domu  
2 Horżaniecki Ryszard 1THR|t.hotel Informatyka 202 Zychowicz Dorota zajęcia biblioteczne
7 Horżaniecki Ryszard 1TRI|t.infor. Sieci komputerowe 202 Uczniowie zwolnieni do domu  
2 Wester Małgorzata 4TR Język polski 25 Idkowiak Sylwia  
3 Wester Małgorzata 4TŻ Język polski 25 Idkowiak Sylwia  
4 Wester Małgorzata 1THR Język polski 25 Idkowiak Sylwia  
5 Wester Małgorzata 4TR Język polski 25 Sobocińska Daniela  
6 Wester Małgorzata 2TRO Język polski 25 Uczniowie zwolnieni do domu  
7 Wester Małgorzata 2TRO Język polski 25 Uczniowie zwolnieni do domu  

12.09.2019

 

           
7 Wester Małgorzata 1TRI|gr. 1 Język polski 25 Uczniowie zwolnieni do domu  
7 Wester Małgorzata 1TRI|gr. 2 Wychowanie fizyczne 25 Stachowicz Milena za 1H
1 Zygmunt Dorota 1BS|BSP Geografia 26 Gierczak Małgorzata  
2 Zygmunt Dorota 1TRI Geografia 26 Gierczak Małgorzata  
4 Zygmunt Dorota 4THO|tech hotel Matematyka 26 Stykowski Stanisław  
5 Zygmunt Dorota 1BS|BSG Geografia 26 Uczniowie zwolnieni do domu  
6 Zygmunt Dorota 1TRH Edukacja dla bezpieczeństwa 26 Sadko Andrzej  

 

06.09.2019         

Lekcja Nauczyciel Oddział Przedmiot Sala Zastępca
1 Horżaniecka Aneta 1TRŻ|t.żywiugas Informatyka 206 Uczniowie przychodzą później
2 Horżaniecka Aneta 1THR|t.hotel Informatyka 202 Horżaniecki Ryszard
2 Wester Małgorzata 4TR Język polski 25 Idkowiak Sylwia
3 Wester Małgorzata 4TŻ Język polski 25 Idkowiak Sylwia
4 Wester Małgorzata 1THR Język polski 25 Idkowiak Sylwia
5 Wester Małgorzata 4TR Organizacja produkcji zwierzęcej 25 Werda Katarzyna
6 Wester Małgorzata 2TRO Język polski 25 Uczniowie zwolnieni do domu
7 Wester Małgorzata 2TRO Język polski 25 Uczniowie zwolnieni do domu

 

Dzień:

5.09.2019(czw.)        
Lekcja Nauczyciel Oddział Przedmiot Sala Zastępca Uwagi
3 Wester Małgorzata 4TR Matematyka 25 Stykowski Stanisław  
4 Wester Małgorzata 4TŻ Język polski 25 Zychowicz Dorota zajęcia biblioteczne
5 Wester Małgorzata 2TRO|t.rolnik Język polski 25

Bez konsekwencji

(nieobecny oddział nauczyciela)

grupa na praktyce zawodowej
5 Wester Małgorzata 2TRO|tech org rekl Język polski 25

Zastępstwo

(p. K. Pilska- prac. marketingu, z 1 gl.)

 
6 Wester Małgorzata 2THŻ Podstawy przedsiębiorczości 25 Sadko Andrzej  
7 Wester Małgorzata 1TRI|gr. 1 Język polski 25 Uczniowie zwolnieni do domu  
7 Wester Małgorzata 1TRI|gr. 2 Język polski 25 Bogaczyk Bożena zajęcia biblioteczne

 

Dzień:4.09.2019(śr.)          
Lekcja Nauczyciel Oddział Przedmiot Sala Zastępca
2 Wester Małgorzata 4TŻ|gr. 1 Język polski 25

Ossowska Agnieszka

(j. angielski z 6 gl. w piątek)

2 Wester Małgorzata 4TŻ|gr. 2 Język angielski 25 Ossowska Agnieszka
4 Wester Małgorzata 1BS|BSG Język polski 25 Idkowiak Sylwia
5 Wester Małgorzata 1BS|BSG Język polski 25 Idkowiak Sylwia
7 Wester Małgorzata 1THR Język polski 25 Władysław Pabian (religia, z 8 gl.)

Film promujący szkołę

UWAGA !


Od września 2019r. CKZiU w Ludowie Polskim zapewni uczniom przejazdy na trasie Strzelin – Ludów Polski i Ludów Polski – Strzelin w przypadku braku dogodnych połączeń wynikających ze stałych rozkładów jazdy.


UWAGA !


OD 09-12-2018 OBOWIĄZUJĄ NOWE GODZINY ROZPOCZĘCIA LEKCJI

1 lekcja: 08.00 - 08.45
2 lekcja: 08.50 - 09.35
3 lekcja: 09.40 - 10.25
4 lekcja: 10.45 - 11.30
5 lekcja: 11.35 - 12.20
6 lekcja: 12.25 - 13.10
7 lekcja: 13.15 - 14.00
8 lekcja: 14.05 - 14.50

INSTYTUCJE Z KTÓRYMI WSPÓŁPRACUJEMY

dodr oke logo cke logo mrirw logo men logo dodr logo frse logo gmina strzelin logo koweziu logo