ERASMUS

Erasmus+, październik 2019, Belfast, UK
Od 27 września do 25 października grupa 12 uczniów w zawodach: technik hotelarstwa, technik organizacji reklamy, technik rolnik i technik żywienia i usług gastronomicznych odbywa praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach stolicy Irlandii Północnej czyli w Belfaście. Na początku wszystkich czekały duże wyzwania, takie jak: poznanie miasta, komunikacji miejskiej, osłuchanie się z trudnym irlandzkim akcentem, przyzwyczajenie się do innej diety i pogody. Po prawie dwóch tygodniach (jak ten czas szybko leci!) można powiedzieć, że Belfast został oswojony. Uczniowie wydeptali już trochę ścieżek w mieście, mają swoje ulubione miejsca, swoje obowiązki w miejscach pracy wykonują z większą pewnością siebie. A ponieważ „nie samą pracą żyje człowiek” – także zwiedzają okolicę. A jest co zwiedzać: Belfast Castle, Cave Hill, City Hall, Ulster Museum, dzielnica irlandzka (czyli Belfast zachodni). Na zdjęciach i w rzeczywistości wszystkie te miejsca wyglądają przepięknie.

PROGRAM ERASMUS+ W CKZIU W LUDOWIE POLSKIM

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim realizuje projekty w ramach programu ERASMUS+ od początku istnienia czyli od 2015 roku. Także wcześniej, jako Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, szkoła prowadziła program praktyk zagranicznych z wykorzystaniem funduszy UE (program Leonardo, Erasmus, Erasmus+). Dzięki tej współpracy nasi uczniowie w zawodzie technik rolnik już od ponad 25 lat mają możliwość odbywania praktyk w regionie Dolnej Saksonii w Niemczech dzięki nieprzerwanej współpracy ze szkołą Justus von Liebig Schule z Hanoweru. Także nauczyciele mają okazję do wymiany doświadczeń dzięki regularnym spotkaniom z nauczycielami ze szkoły niemieckiej oraz udziałowi w międzynarodowych seminariach poświęconych kształceniu zawodowemu w zawodach rolniczych.

Poza tym, od roku 2012 corocznie wysyłamy na 4-tygodniowe praktyki do Wielkiej Brytanii (a od roku 2018 także do Włoch) uczniów w kształcących się we wszystkich zawodach nauczanych w szkole. Dzięki uczestnictwu w takich wyjazdach młodzież ma szanse rozwinąć swoje umiejętności zawodowe, językowe, osobiste, nauczyć się funkcjonowania w obcym środowisku, poznać kulturę innych krajów, nawiązać nowe znajomości i zdobyć wiedzę o krajach Unii Europejskiej „z pierwszej ręki”. Wyjazd na praktykę zawodową do innego kraju jest zawsze wyzwaniem, ale warto je podejmować ze względu na różnorodne korzyści z takim wyjazdem związane.

Film promujący szkołę

UWAGA !


Od września 2019r. CKZiU w Ludowie Polskim zapewni uczniom przejazdy na trasie Strzelin – Ludów Polski i Ludów Polski – Strzelin w przypadku braku dogodnych połączeń wynikających ze stałych rozkładów jazdy.


UWAGA !


OD 09-12-2018 OBOWIĄZUJĄ NOWE GODZINY ROZPOCZĘCIA LEKCJI

1 lekcja: 08.00 - 08.45
2 lekcja: 08.50 - 09.35
3 lekcja: 09.40 - 10.25
4 lekcja: 10.45 - 11.30
5 lekcja: 11.35 - 12.20
6 lekcja: 12.25 - 13.10
7 lekcja: 13.15 - 14.00
8 lekcja: 14.05 - 14.50

INSTYTUCJE Z KTÓRYMI WSPÓŁPRACUJEMY

dodr oke logo cke logo mrirw logo men logo dodr logo frse logo gmina strzelin logo koweziu logo